Documente Legea nr. 544/2001

Legislație:
  • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată
  • Hotărârea nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
Modele de solicitări ale informațiilor de interes public prevăzute de Legea 544/2001: