printListeaza acest articolul

Angajari la ISU Neamt
Adaugat la: 2018-01-03 / Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt scoate la concurs, prin incadrare directa, urmatoarele posturi vacante de executie:

• Un post de ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Compartimentul Comunicatii;
• Un post de subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Compartimentul Tehnologia Informatiei;
• Un post de subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Incadrare - gestiune personal;
• Un post de subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic - Compartimentul Popota;

Inscrierile pentru concurs/examen se vor face in fiecare zi lucratoare in perioada 3-10 ianuarie 2018, in intervalul orar 09.00 – 15.00 la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, din municipiul Piatra Neamt, str. Cuejdi, nr. 34.

Examenul va fi structurat pe doua componente constand in sustinerea unor probe eliminatorii la educatie fizica - prin parcurgerea traseului aplicativ, respectiv a testului scris de verificare a cunostintelor.

Graficul de concurs, conditiile de recrutare, probe de selectie, criteriile de departajare, tematica si bibilografia, cat si informatii complete privind modalitatile de inscriere si participare la concurs pentru fiecare post in parte, pot fi obtinute de la structura de Resurse Umane a unitatii, telefon 0233/216816 sau 0233/216815, sau pe site-ul unitatii, la sectiunea
Cariera/Anunturi angajare (http://ijsunt.ro/angajari.php)
, fiind totodata afisate la avizierul de la sediul inspectoratului.COPYRIGHT:© www.ijsunt.ro
Pentru mai multe detalii contactati Compartimentul Informare si Relatii Publice.