Stema ROMANIA     Stema MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   Stema INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
SERVICIUL
PREVENIRE
PROTECTIE, PREGATIRE SI EDUCATIE PREVENTIVA A POPULATIEI
INFORMARE
PREVENTIVA
AVIZARE
AUTORIZARE
[pentru detalii-click pe titlu]


Consulta --> Biblioteca Legislativa ISU


COMPARTIMENTUL AVIZARE AUTORIZAREavizare_autorizare

no taxe
Protectie civila
Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila in subosolul constructiilor noi
Download
[fisier word]
HOTARÂRE Nr. 560 din 15 iunie 2005 - pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda
Download
[fisier word]
HOTARÂREA G.R. NR. 37 DIN 12.01.2006
Download
[fisier word]
LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila
Download
[fisier word]


Securitate la incendiu
HOTARARE Nr. 571 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu NOU
Download
[fisier word]
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor actualizata
Download
[fisier word]
ORDIN nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila NOU
Download
[fisier word]
Anexe la Norme metodologice
[ click pe fiecare document ]Lista autorizatii securitate la incendiu emise
În lista alaturata sunt mentionate doar obiectivele autorizate în baza HG 448/2002 (abrogata la data intrarii în vigoare a HG 1739/2006), HG 1739/2006 (abrogata la data intrarii în vigoare a HG 571/2016) si HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu , cu completarile si modificarile ulterioare.

Pentru constructiile/amenajarile care nu se regasesc în aceasta lista, facem precizarea ca acestea se pot afla într-una dintre urmatoarele situatii:
  • Constructiile/amenajarile pot fi autorizate anterior anului 2005;
  • Constructiile/amenajarile se pot afla în procesul de autorizare la momentul actual;
  • Înca nu s-a solicitat obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;
  • Nu se încadreaza în categoria constructiilor/amenajarilor care se supun autorizarii, conform prevederilor legale;
Aceasta lista va fi actualizata lunar cu obiectivele autorizate din punct de vedere al securitatii la incendiu în luna precedenta.


SERVICIUL PREVENIRE

Legislatie Prevenire
Legea 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor
Download
[fisier doc]
OMAI 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 712*) din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la obiective de cult
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la ateliere si spatii de întretinere si reparatii
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la spatii pentru comert
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement
Download
[fisier pdf]
ORDIN pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor la amenajari temporare în spatii închise sau în aer liber
Download
[fisier pdf]
HOTARARE nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase
Download
[fisier pdf]
O.M.A.I. nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta în caz de accidente în care sunt implicate substanNe periculoase
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanNe periculoase
Download
[fisier pdf]
ORDIN Nr. 1299 din 23 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de inspectie pentru obiectivele care prezinta pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase
Download
[fisier pdf]
PERSOANE/SOCIETATI ATESTATE
pentru efectuarea lucrarilor de executare, verificare, intretinere si/sau reparare la sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor si/sau verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu

Masuri de prevenire a producerii incendiilor
ORDIN Nr. 121 din 10 iulie 2000 privind aprobarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competenta al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, editia 2000
ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 616 din 30 noiembrie 2000
Download
[fisier pdf]
Ghid prevenire incendii mediu rural
Download
[fisier pdf]
Ghid prevenire incendii apartamente
Download
[fisier pdf]
Seismul - masuri de prevenire a incendiilor
Download
[fisier pdf]
Prevenire incendii in gospodarii
Download
[fisier pdf]
Masuri de prevenire a incendiilor la fondul forestier
Download
[fisier pdf]

Canicula
Cum sa ne comportam in zilele toride de vara
Download
[fisier pdf]PROTECTIE, PREGATIRE SI EDUCATIE PREVENTIVA A POPULATIEIPROTOCOL privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a copiilor si elevilor din invatamantul preuniversitar in judetul Neamt

Protectie civila
Rolul si misiunile Protectiei Civile
Download
[fisier pdf]
Comunicat presa: 28 februarie - Ziua Protectiei Civile

Educatia pentru protectie in caz de cutremur
Recomandari pentru elevii din invatamantul primar, clasele I - II
Download
[fisier pdf]
Cunostinte si recomandari pentru elevii din invatamantul primar, clasele III - IV
Download
[fisier pdf]
Cunostinte si recomandari pentru elevii din invatamantul gimnazial, clasele V - VIII
Download
[fisier pdf]
Cunostinte si recomandari pentru elevii din invatamantul liceal
Download
[fisier pdf]
Cum sa ne protejam la cutremur - extras
Download
[fisier pdf]
Metode corecte de comportament la cutremur
Download
[fisier word]
Ghidul de comportament in caz de cutremur
Download
[fisier pdf]

*Protectie antiseismica in:
Cladiri de locuit   |   Sali aglomerate   |   Muzee, biblioteci   |   Unitati sanitare   |   Unitati de invatamant
        *Sursa:http://www.incerc2004.ro


GHID
DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVACUARII

GHID DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EVACUARII DIN UNITATI DE:
Invatamant   |   Turism   |   Comert   |   Unitati sanitare   |   Unitati de cult  |   Cultura  |   Cladiri Administrative  |  Pregatire in domeniul situatiilor de urgenta
ORDIN nr. 99 din 3 iulie 2013 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala, servicii descentralizate si deconcentrate, in perioada 2013-2016
Download
[fisier pdf]
ORDIN nr. 250 din 22 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta
Download
[fisier word]
Instructiuni privind evacuarea din unitati de invatamant in conditii de siguranta in situatii de urgenta
Download
[fisier word]ALTE INFORMATII


Informare preventiva(in conformitate cu art. 25 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1259 din 10.04.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de înstiintare, avertizare, prealarmare si alarmare în situatii de protectie civila)
-------------------------------------
Alarma la dezastre

5 semnale, fiecare cu durata de 16 secunde, cu pauze de 10 secunde intre semnale
-------------------------------------

Prealarma aeriana


3 semnale, fiecare cu durata de 32 secunde, cu pauze de 12 secunde intre semnale
-------------------------------------

Alarma aeriana

15 semnale, fiecare cu durata de 4 secunde, cu pauze de 4 secunde intre semnale
-------------------------------------

Incetarea alarmei


un semnal continuu cu durata de 2 minute
-------------------------------------

Nota: in cazul semnalelor transmise cu sirene cu aer comprimat, durata semnalelor, respectiv a pauzelor dintre semnale, se reduce la jumatatea timpului prevazut in tabelul de mai sus (in acest caz, durata totala va fi de 1 minut).
Sursa: www.igsu.ro


PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024