Stema ROMANIA     Stema MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   Stema INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA NEAMT(CJSU)

Comitetul judetean indeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. informeaza Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
 2. evalueaza situatiile de urgenta produse in unitatile administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;
 3. declara, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alerta la nivel judetean sau in mai multe localitati ale judetului si propune instituirea starii de urgenta;
 4. analizeaza si avizeaza planurile judetene pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
 5. informeaza Comitetul National si consiliul judetean asupra activitatii desfasurate;
 6. indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de Comitetul National.

(2) Comitetul judetean indeplineste urmatoarele atributii specifice:

 • inventariaza si monitorizeaza factorii de risc de pe teritoriul judetului Neamt care pot determina sau favoriza aparitia unor situatii de urgenta;
 • coordoneaza pregatirea populatiei privind prevenirea, protectia si interventia in situatii de urgenta;
 • stabileste si asigura realizarea fluxului informational-decizional pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
 • conduce aplicarea masurilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
 • asigura informarea populatiei asupra iminentei producerii unor situatii de urgenta, precum si asupra masurilor luate pentru  gestionarea acestora;
 • stabileste comandantul actiunii pentru gestionarea situatiilor de urgenta complexe;
 • asigura evidenta, gestionarea, depozitarea si distribuirea ajutoarelor interne si internationale destinate populatiei afectate;

[citeste] Regulamentul privind organizarea, atributiile si functionarea Comitetului judetean pentru situatii de urgenta

Baza legala:
 • Ordonanta de Urgenta Nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
 • Hotarârea Guvernului României Nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;


ATENTIONARE/AVERTIZARE METEO/HIDROLOGICA

(vezi Legenda de coduri de culori )


Nu se prognozeaza fenomene meteo/hidro periculoase
ARHIVA>Atentionari/Avertizari meteo si hidrologice

Procedurile de codificare a atentionarilor si avertizarilor meteorologice si a avertizarilor si alertelor hidrologice
Ordin - Procedura de codificare a avertizarilor meteorologice si hidrologice Download
[fisier pdf]


 

 

 • Planul de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul judetului Neamt (PAAR) 2013
 • Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Petrodava” al judetului Neamt
 • Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de cutremure si/sau alunecari de teren
 • Plan Aparare Inundatii [update 17.12.2018]
 • Plan Poluari accidentale
 • Planul judetean de urgenta in caz de pandemie
 • Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa in unitatile de invatamant din sistemul public si privat


 • Daniel SOROCEANU, Prefectul judetului Neamt;


  Raport de evaluare a activitatii desfasurate de C.J.S.U. Neamt in anul 2017
  http://nt.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/


  2019
  HOTARÂREA nr. 1 din 18.01.2019


  2018
  HOTARAREA nr. 1 din 17.01.2018
  HOTARÂREA nr. 2 din 29.01.2018
  HOTARÂREA nr. 3 din 25.02.2018
  HOTARÂREA nr. 4 din 28.03.2018
  HOTARÂREA nr. 5 din 28.03.2018
  HOTARARE privind aprobarea masurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice si hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 16.06.2018, ora 2l:00 - 18.06.2018, ora 12:00
  HOTARARE privind aprobarea planului de masuri pentru prevenirea raspandirii, monitorizarea si combaterea pestei porcine africane, pe teritoriul judetului Neamt

  MASURI pentru prevenirea raspandirii, monitorizarea si combaterea pestei porcine africane
  HOTARÂREA nr. 6 din 10.04.2018
  HOTARÂREA nr. 7 din 11.05.2018
  HOTARÂREA nr. 8 din 11.05.2018
  HOTARÂREA nr. 9 din 11.05.2018
  HOTARÂREA nr. 10 din 16.06.2018
  HOTARÂREA nr. 11 din 27.06.2018
  HOTARÂREA nr. 12 din 28.06.2018
  HOTARÂREA nr. 13 din 30.06.2018
  HOTARÂREA nr. 14 din 01.07.2018
  HOTARÂREA nr. 15 din 04.07.2018
  HOTARÂREA nr. 16 din 08.07.2018
  HOTARÂREA nr. 17 din 12.07.2018
  HOTARÂREA nr. 18 din 16.07.2018
  HOTARÂREA nr. 19 din 17.07.2018
  HOTARÂREA nr. 20 din 26.07.2018
  HOTARÂREA nr. 21 din 26.07.2018
  HOTARÂREA nr. 22 din 26.07.2018
  HOTARÂREA nr. 23 din 06.08.2018
  HOTARÂREA nr. 24 din 21.08.2018
  HOTARÂREA nr. 25 din 11.09.2018
  HOTARÂREA nr. 26 din 13.11.2018
  HOTARÂREA nr. 27 din 13.11.2018
  HOTARÂREA nr. 28 din 13.11.2018


  2017
  HOTARAREA nr. 1 din 08.01.2016 privind aplicarea unor masuri specifice gestionarii efectelor meteorologice periculoase ce pot aparea în contextul scaderii accentuate a temperaturilor
  HOTARÂRE nr. 2 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de masuri pentru combaterea influentei aviare pe teritoriul judetului Neamt
  HOTARÂRE nr. 9 privind masurilor pentru punerea in siguranta a cladirilor apartinand Ansamblului Manastirii Agapia, comuna Agapia, judeful Neamt
  HOTARÂRE nr. 10privind aprobarea masurilor pentru punerea in siguranta a Manastirii "Bisericani", comuna Alexandru cel Bun, saful Bisericani
  HOTARÂRE nr. 11privind aprobarea listei obiectivelor afectate de calamitatile naturale
  HOTARÂRE nr. 12 privind aprobarea listei obiectivelor afectate de calamitatile naturale produse pe teritoriul judetului Neamt in lunile aprilie si mai 2017
  HOTARÂRE nr. 13 privind aprobarea misurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor rneteorologice si hidrologice periculoase prognozate pentru intervalul 27.06.2017, ora 06.00 - 28.06.2017, ora 20.00
  HOTARÂRE nr. 14 privind aprobarea planului referitor la masurile si actiunille specifice combaterii efectelor cauzate de cresterile de temperaturi
  HOTARÂRE nr. 15 pprivind aprobarea masurilor pentru monitorizarea si punerea in siguranta a locuintelor si obiectivelor de infrastructuri, ca urmare a alunecarii de teren din satul Hangu, comuna Hangu
  HOTARÂRE nr. 16 privind aprobarea masurilor pentru punerea in siguranta a monumentului istoric "Palatul Cnejilor", comuna Ceahlau, judelul Neamt
  HOTARÂRE nr. 17, 18, 19, 20 din 2017
  HOTARÂRE nr. 21 privind aprobarea masurilor pentru monitorizarea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice sezonului rece, in iarna 2017-2018
  HOTARÂRE nr. 22 din 6 noiembrie 2017


  2016
  HOTARAREA nr. 1 din 03.02.2016 privind masurile pentru asigurarea calitatii apei din Lacul Bitca Doamnei
  HOTARÂRE nr. 2 din 26.02.2016 privind aprobarea masurilor pentru salubrizarea localitatilor si cursurilor de apa, precum si pentru realizarea si întretinerea santurilor si rigolelor, în vederea asigurarii scurgerii apelor mari
  HOTARÂRE nr. 3 din 26.02.2016 privind aprobarea masurilor pentru reducerea numarului de incendii generate de arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale
  HOTARÂRE nr. 4 din 26.02.2016 privind aprobarea Planului de activitati al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt pentru anul 2016
  HOTARÂRE nr. 5 din 14.03.2016 privind stabilirea masurilor pentru asigurarea fiabilitatii sistemelor de alimentare cu apa a cetatenilor din judetul Neamt
  HOTARÂRE nr. 6 din 25.03.2016 privind stabilirea masurilor ce vor fi luate pe perioada de întrerupere a alimentarii cu apa a municipiului Piatra Neamt, ca urmare a interventiei pentru remedierea avariei la magistrala de aductiune M2, strada Petru Movila
  HOTARÂRE nr.7 din 05.05.2016 privind valorificarea Raportului grupului de lucru, constituit prin Ordinul Prefectului judetlui Neamt nr.99/15.03.2016, privind constatirile si masurile pe termen mediu si lung pentru securizarea alimentirii cu apa a cetatenilor din judeful Neamt si a Programului de masuri pe termen scurt, mediu si lung ce trebuie indeplinite de CJ ApaServ SA pentru remedierea neconformitatilor constatate


   
  PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024 / Tel:0233.216815, 0233.216816 / http://www.ijsunt.ro
  Copyright © 2019 ISU NEAMT | Toate drepturile rezervate