printListeaza acest articolul

Legislatia pe linia apararii impotriva incendiilor aplicabila domeniului de activitate specific unitatilor de ingrijire si cazare a copiilor institutionalizati, batranilor, persoanelor cu handicap
Adaugat la: 2015-03-09 / Sursa: WWW.IJSUNT.RO
 1. LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 2. LEGEA Nr. 481/2004 republicata privind protectia civila;
 3. ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;
 4. ORDIN Nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale;
 5. ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 6. ORDIN Nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor(Operatorii economici si consiliile locale care nu se incadreaza in criteriile prevazute la art. 1 sau 2 au obligatia sa desemneze, in conditiile legii, persoane care sa indeplineasca prin cumul atributiile privind apararea impotriva incendiilor ori sa incheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii);
 7. ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;
 8. ORDIN Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii;
 9. ORDIN Nr. 262 din  2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri;

   10.ORDIN Nr. 89 din 8 iulie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta executate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile subordonate.

NORMATIVE SPECIFICE
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

 1. Normativ de siguranta la foc a constructiilor -  Indicativ P118/99;
 2. Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013;
 3. Normativ privind proiectarea caminelor de batrani si handicapati pe baza exigentelor de performanta - Indicativ NP 023/97;
 4. Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru case de copii - Indicativ: NP009/97;
 5. Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor Indicativ - NP015/97;
 6. Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee indicativ NP-010/97;
 7. Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru gradinite de copii - indicativ NP011/97.


MODALITATI DE AUTOEVALUARE IN SCOPUL REDUCERII RISCULUI DE IZBUCNIRE SI PROPAGARE A INCENDIILOR - MODEL CHEKLIST
COPYRIGHT:© www.ijsunt.ro
Pentru mai multe detalii contactati Compartimentul Informare si Relatii Publice.