Stema ROMANIA     Stema MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   Stema INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
ANUNTURI ANGAJARI IN CADRUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA "PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMTCOMUNICAT
In atentia candidatilor la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea postului de conducere vacant de sef inspectie de prevenire, Inspectia de Prevenire, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt prin recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA INTERVIUL STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE sustinut in data de 28.12.2018 [...]

• Citeste tot [update 31 decembrie 2018]
***


COMUNICAT
In atentia candidatilor la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea postului de conducere vacant sef inspectie de prevenire, Inspectia de Prevenire, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt prin recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE LA INTERVIUL STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE sustinut in data de 28.12.2018 [...]

• Citeste tot [update 28 decembrie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
la concursul in vederea ocuparii postului de executie vacant, aferent functiei de ofiter specialist I (consilier juridic), prin incadrare directa, conform anuntului de concurs nr. 3824262 din 09.11.2018, completat/modificat cu erata nr. 3825431 din 12.12.2018 [...]

• Citeste tot [update 19 decembrie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL
pentru ocuparea postului vacant de Ofiter specialist II din cadrul Centrului Operational Judetean – Misiuni Protectie Civila (CBRN), Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al jud. Neamt, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs 3824261/09.11.2018): [...]

• Citeste tot [update 19 decembrie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE la proba test scris din data de 18.12.2018
la concursul in vederea ocuparii postului de executie vacant, aferent functiei de ofiter specialist I (consilier juridic), prin incadrare directa, conform anuntului de concurs nr. 3824262 din 09.11.2018, completat/modificat cu erata nr. 3825431 din 12.12.2018 [...]

• Citeste tot [update 18 decembrie 2018]
***


COMUNICAT TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA TESTUL SCRIS sustinut in data de 17.12.2018
la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Financiar, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant, conform anuntului de concurs nr. 3824265 din 09.11.2018, completat cu anuntul nr. 3825403 din 11.12.2018: [...]

• Citeste tot [update 18 decembrie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATUL
obtinut in urma analizarii contestatiei cu nr. C-175133 din 17.12.2018, a candidatei POPESCU Mihai ALINA, la proba test scris a concursului pentru ocuparea postului vacant de Ofiter specialist II din cadrul Centrului Operational Judetean – Misiuni Protectie Civila (CBRN), prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs 3824261/09.11.2018): [...]

• Citeste tot [update 18 decembrie 2018]
***


COMUNICAT
In atentia candidatilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofiter tehnic principal din cadrul Financiar, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant, conform anuntului de concurs nr. 3824265 din 09.11.2018, completat cu anuntul nr. 3825403 din 11.12.2018
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE la testul scris sustinut in data de 17.12.2018 [...]

• Citeste tot [update 17 decembrie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA TESTUL SCRIS
sustinut in data de 14.12.2018
la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter operativ principal din cadrul compartimentului Avizare - Autorizare, Inspectia de Prevenire, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Petrodava' al judetului Neamt, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale si care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant (conform anuntului de concurs nr. 3824264 din 09.11.2018, completat/modificat cu erata nr. 3824321 din 12.11.2018, erata nr. 3825139 din 03.12.2018 si anuntul nr. 3825354 din 10.12.2018). [...]

• Citeste tot [update 17 decembrie 2018]
***


COMUNICAT
In atentia candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de Ofiter specialist II din cadrul Centrului Operational Judetean – Misiuni Protectie Civila (CBRN), prin incadrare directa, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs 3824261/09.11.2018): [...]

• Citeste tot [update 16 decembrie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA TESTUL SCRIS
sustinut in data de 15.12.2018
la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Patrimoniu Imobiliar, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale si care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant (anuntul de concurs nr. 3824263 din 09.11.2018): [...]

• Citeste tot [update 16 decembrie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE
la proba test scris din data de 15.12.2018 la concursul pentru ocuparea postului de Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic - Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3824263 din 09.11.2018): [...]

• Citeste tot [update 15 decembrie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE
la proba test scris din data de 14.12.2018 la concursul in vederea ocuparii postului de executie vacant, aferent functiei de subofiter operativ principal din cadrul Inspectiei de Prevenire, compartimentul Avizare - Autorizare, prin incadrare directa, conform anuntului de concurs nr. 3824264 din 09.11.2018, completat/modificat cu erata nr. 3824321 din 12.11.2018, erata nr. 3825139 din 03.12.2018 si anuntul nr. 3825354 din 10.12.2018 [...]

• Citeste tot [update 14 decembrie 2018]
***


ANUNT
In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Ofiter specialist II din cadrul Centrului Operational Judetean - compartimentul Misiuni Protectie Civila (CBRN), prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant. Urmare precizarilor Comisiei centrale de concurs constituita la nivelul I.G.S.U nr. 37711 din 13.12.2018, se modifica pct. XIII, Graficul si locul de desfasurare al concursului la nr. crt. 8, din anuntul de concurs nr. 3824261 din 09.11.2018, dupa cum urmeaza:
VII. Graficul si locul de desfasurare al concursului: [...]

• Citeste tot [update 14 decembrie 2018]
***


ANUNT
In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiter specialist I (consilier juridic) din cadrul compartimentului Juridic, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3824262 din 09.11.2018)
Se modifica punctul X (graficul si locul de desfasurare al concursului), nr. crt. 8, astfel: [...]

• Citeste tot [update 12 decembrie 2018]
***


ANUNT
In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Financiar, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant, conform anuntului de concurs nr. 3824265 din 09.11.2018. Se completeaza la punctul VII. Graficul si locul de desfasurare al concursului, nr. crt. 8, astfel: [...]

• Citeste tot [update 11 decembrie 2018]
***


Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Petrodava al judetului Neamt, pentru ocuparea postului vacant de subofiter tehnic principal, din cadrul Financiar, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale si care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant (anuntul de concurs nr. 3824265 din 09.11.2018) [...]

• Citeste tot [update 11 decembrie 2018]
***


Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Petrodava al judetului Neamt, pentru ocuparea postului vacant de Ofiter specialist II din cadrul Centrului Operational Judetean-compartimentul Misiuni Protectie Civila (CBRN), prin incadrare directa (anuntul de concurs nr. 3824261 din 09.11.2018): [...]

• Citeste tot [update 11 decembrie 2018]
***


COMUNICAT Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Petrodava al judetului Neamt, pentru ocuparea postului de Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3824263 din 09.11.2018): [...]

• Citeste tot [update 11 decembrie 2018]
***


ANUNT
In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter operativ principal din cadrul Inspectiei de Prevenire, compartimentul Avizare - Autorizare, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant, conform anuntului de concurs nr. anuntul de concurs nr. 3824264 din 09.11.2018, completat/modificat cu erata nr. 3824321 din 12.11.2018 si erata 3825139 din 03.12.2018.
Se completeaza la punctul VII. Graficul si locul de desfasurare al concursului, nr. crt. 8, astfel: [...]

• Citeste tot [update 11 decembrie 2018]
***


ANUNT
In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Patrimoniu Imobiliar, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant, conform anuntului de concurs nr. 3824263 din 09.11.2018.
Se completeaza la punctul VII (graficul si locul de desfasurare al concursului), nr. crt. 8, astfel: [...]

• Citeste tot [update 10 decembrie 2018]
***


Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Petrodava al judetului Neamt, pentru ocuparea postului vacant de ofiter specialist I (consilier juridic) din cadrul compartimentului Juridic, prin incadrare directa (anuntul de concurs nr. 3824262 din 09.11.2018): [...]

• Citeste tot [update 10 decembrie 2018]
***


Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Petrodava al judetului Neamt, pentru ocuparea postului vacant de Subofiter operativ principal, din cadrul Inspectiei de Prevenire, compartimentul Avizare - Autorizare, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3824264 din 09.11.2018, completat/modificat cu erata nr. 3824321 din 12.11.2018 si erata 3825139 din 03.12.2018): [...]

• Citeste tot [update 10 decembrie 2018]
***


ERATA la Anuntul nr. 3824264 din 09.11.2018 pentru concursul de ocuparea a postului de subofiter operativ principal - compartimentul Avizare - Autorizare din cadrul Inspectiei de Prevenire
In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter operativ principal din cadru Inspectiei de Prevenire - Avizare, Autorizare, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant:
Se modifica pct. VII (6.) - Graficul si locul de desfasurarea concursului din anuntul de concurs nr. 3824264 din 09.11.2018, astfel [...]

• Citeste tot [update 03 decembrie 2018]
***


In revenire la anuntul de concurs nr. 3824261 din 09.11.2018, pentru ocuparea postului vacant de Ofiter specialist II din cadrul Centrului Operational Judetean - compartimentul Misiuni Protectie Civila (CBRN), prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant:
Urmare Ordinului Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nr. 37474 din 29.11.2018, se modifica anuntul de concurs nr. 3824261 din 09.11.2018, dupa cum urmeaza: [...]

• Citeste tot [update 03 decembrie 2018]
***


ERATA
la Anuntul de concurs nr. 3824898 din 26.11.2018 pentru concursul de ocupare a postului de sef inspectie de prevenire I, Inspectia de Prevenire


In atentia candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de sef inspectie de prevenire I, Inspectia de Prevenire, prin recrutare din sursa interna, din randul ofiterilor care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant.

Se modifica pct. VI. Tematica si Bibliografia pentru concurs [...]

• Citeste tot [update 29 noiembrie 2018]
***


In atentia candidatilor la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea urmatoarelor posturi, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea posturilor vacante
Urmatorii candidati, care au sustinut evaluarea psihologica in zilele de 21.11.2018 si 23.11.2018, la sediul Politiei Municipiului Iasi, str. Otilia Cazimir nr. 14-16, Iasi, judetul Iasi, au fost declarati APT: [...]

• Citeste tot [update 28 noiembrie 2018]
***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 37194 din 21.11.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea postului de conducere vacant de sef inspectie de prevenire I, Inspectia de Prevenire, prin recrutare din sursa interna , din randul ofiterilor care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant [...]
• Citeste tot [update 26 noiembrie 2018]
• Anexe anunt [update 26 noiembrie 2018]
***


Rezultatul la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, a personalului contractual incadrat pe postul de muncitor calificat IV-I (electrician), Serviciul Logistic, Echipa de intretinere si reparatii imobile [...]
• Citeste tot [update 23 noiembrie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de executie, prin incadrare directa
Candidati inscrisi vor sustine evaluarea psihologica la sediul Politiei Municipiului Iasi, str. Otilia Cazimir nr. 14-16, Iasi, judetul Iasi, in sala de sedinte, astfel: [...]

• Citeste tot [update 17 noiembrie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter operativ principal din cadrul Inspectiei de Prevenire - Avizare, Autorizare, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant

ERATA la Anexa nr. 1
(Tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a postului de subofiter operativ principal - compartimentul Avizare - Autorizare)
inregistrata nr. 3831064 din 09.11.2018 din anuntul de concurs nr. 3824264 din 09.11.2018 [...]

• Citeste tot [update 12 noiembrie 2018]
***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I. cu modificarile si completarile ulterioare, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea postului de executie vacant, aferent functiei de ofiter specialist I (consilier juridic) din cadrul compartimentului Juridic, prevazuta cu gradul de colonel, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea posturilor vacante [...]
• Citeste tot [update 09 noiembrie 2018]
• Anexe anunt [update 09 noiembrie 2018]
***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I. cu modificarile si completarile ulterioare, in baza ordinelor Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nr. 36834 din 31.10.2018, nr. 36925 din 06.11.2018, nr. 923/I.G. din 06.11.2018, nr. 36962 din 07.11.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea postului de executie vacant, aferent functiei de ofiter specialist II (specialitatea C.B.R.N. - chimic, biologic, radiologic si nuclear) din cadrul Centrului Operational Judetean - compartimentul Misiuni Protectie Civila, functie prevazuta cu gradul de locotenent-colonel, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea posturilor vacante [...]
• Citeste tot [update 09 noiembrie 2018]
• Anexe anunt [update 09 noiembrie 2018]
***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I., cu modificarile si completarile ulterioare, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra Neamt, strada Cuejdi nr. 34, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de executie vacant, aferent functiei de subofiter operativ principal din cadrul Inspectiei de Prevenire - Avizare - Autorizare, functie prevazuta cu gradul maxim de plutonier adjutant sef, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant [...]
• Citeste tot [update 09 noiembrie 2018]
• Anexe anunt [update 09 noiembrie 2018]
***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I., cu modificarile si completarile ulterioare, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra Neamt, strada Cuejdi nr. 34, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de executie vacant, aferent functiei de subofiter tehnic principal din cadrul Financiar, functie prevazuta cu gradul maxim de plutonier adjutant sef, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant. [...]
• Citeste tot [update 09 noiembrie 2018]
• Anexe anunt [update 09 noiembrie 2018]
***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I., cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, Ordinului ministrului de interne nr. 31/1973 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii, gestionarea bunurilor si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor in ministerul de interne, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra Neamt, strada Cuejdi nr. 34, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de executie vacant, aferent functiei de subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic-Compartimentul Patrimoniu imobiliar, functie prevazuta cu gradul maxim de plutonier adjutant sef, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant [...]
• Citeste tot [update 09 noiembrie 2018]
• Anexe anunt [update 09 noiembrie 2018]
***


Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra Neamt, str. Cuejdi nr. 34, judetul Neamt, organizeaza EXAMEN pentru promovarea in treapta profesionala imediat superioara (muncitor calificat I) a personalului contractual de la Serviciul Logistic, echipa de intretinere si reparatii imobile din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt, muncitor calificat II (electrician). [...]
• Citeste tot [update 29 octombrie 2018]
• Anexe anunt [update 29 octombrie 2018]
***

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei - Compartimentul Tehnologia Informatiei, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs 3817500/24.04.2018): [...]

• Citeste tot [update 20 iunie 2018]
***


In atentia candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei - Compartimentul Tehnologia Informatiei, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs 3817500/24.04.2018):
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE la testul scris sustinut in data de 19.06.2018 [...]

• Citeste tot [update 19 iunie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant
Urmare precizarilor Comisiei centrale de concurs constituita la nivelul I.G.S.U nr. 34506 din 14.06.2018, se completeaza pct. VII, Graficul si locul de desfasurare al concursului la nr. crt. 13, din anuntul de concurs nr. 3817500 din 24.04.2018, dupa cum urmeaza:
VII. Graficul si locul de desfasurare al concursului: [...]

• Citeste tot [update 15 iunie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs 3817500/24.04.2018 completat cu anuntul 3818623/29.05.2018):
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE la proba de evaluare a performantelor fizice din data de 07.06.2018 [...]

• Citeste tot [update 07 iunie 2018]
***


LISTA CANDIDATILOR care nu îndeplinesc conditiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal, din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Tehnologia informatiei, prin încadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care îndeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant (anuntul de concurs nr. 3817500 din 24.04.2018) [...]

• Citeste tot [update 31 mai 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant
Se completeaza pct. VII, Graficul si locul de desfasurare al concursului la nr. crt. 9, 10, 11 din anuntul de concurs nr. 3817500 din 24.04.2018, dupa cum urmeaza: pct. VII, Graficul si locul de desfasurare al concursului (proba de concurs „evaluarea performantei fizice”) [...]

• Citeste tot [update 30 mai 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea postului de Subofiter tehnic principal – Serviciul Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei (anuntul de concurs nr. 3817500 din 24.04.2018), prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant:
Urmatorii candidati, care au sustinut evaluarea psihologica in data de 10.05.2018, la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din str. Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, Bucuresti, au fost declarati APT [...]

• Citeste tot [update 17 mai 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea postului de Subofiter tehnic principal – Serviciul Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei (anuntul de concurs nr. 3817500 din 24.04.2018), prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea posturilor vacante:
Candidatii mentionati vor sustine evaluarea psihologica in data de 10.05.2018, ora 08:00, la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din str. Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, Bucuresti [...]

• Citeste tot [update 07 mai 2018]
***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I. cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 33422 din 18.04.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de executie vacant aferent functiei de subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Compartimentul Tehnologia Informatiei prevazut cu gradul maxim de plutonier adjutant sef, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant
• Citeste tot [update 24 aprilie 2018]
• Anexe anunt [update 24 aprilie 2018]

***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE la proba de departajare „interviu structurat pe subiecte profesionale” din data de 13.03.2018
la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane - Incadrare, gestiune personal, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525298 din 28.12.2017, completat cu anunturile de modificare a graficului de concurs nr. 3814624 din 22.01.2018 si nr. 3815249 din 13.02.2018): [...]
• vezi detalii [update 14 martie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane - Incadrare, gestiune personal, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525298 din 28.12.2017, completat cu anunturile de modificare a graficului de concurs nr. 3814624 din 22.01.2018 si nr. 3815249 din 13.02.2018): [...]
• vezi detalii [update 13 martie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA TESTUL SCRIS sustinut in data de 12.03.2018
la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popota, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale si care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525299 din 28.12.2017, completat cu anunturile de modificare a graficului de concurs nr. 3814623 din 22.01.2018 si nr. 3815250 din 13.02.2018): [...]
• vezi detalii [update 13 martie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA TESTUL SCRIS sustinut in data de 09.03.2018
la concursul pentru ocuparea postului de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei - Compartimentul Tehnologia Informatiei, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant(anuntul de concurs nr. 3525297 din 28.12.2017): [...]
• vezi detalii [update 13 martie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popota, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale si care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525299 din 28.12.2017, completat cu anunturile de modificare a graficului de concurs nr. 3814623 din 22.01.2018 si nr. 3815250 din 13.02.2018):
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE la proba „test scris” din data de 12.03.2018 [...]
• vezi detalii [update 12 martie 2018]
***


In atentia candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei - Compartimentul Tehnologia Informatiei, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525297 din 28.12.2017):
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE la testul scris sustinut in data de 09.03.2018 [...]
• vezi detalii [update 09 martie 2018]
***


In atentia candidatilor la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea postului de ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei - Compartimentul Comunicatii, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525296 din 28.12.2017): TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE LA TESTUL SCRIS sustinut in data de 07.03.2018 [...]
• vezi detalii [update 08 martie 2018]
***


In atentia candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei - Compartimentul Comunicatii, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525296 din 28.12.2017):
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE LA TESTUL SCRIS sustinut in data de 07.03.2018 [...]
• vezi detalii [update 07 martie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane - Incadrare, gestiune personal, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525298 din 28.12.2017, completat cu anunturile de modificare a graficului de concurs nr. 3814624 din 22.01.2018 si nr. 3815249 din 13.02.2018):
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBTINUTE la proba test scris din data de 06.03.2018 [...]
• vezi detalii [update 07 martie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane - Incadrare, gestiune personal, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525298 din 28.12.2017, completat cu anunturile de modificare a graficului de concurs nr. 3814624 din 22.01.2018 si nr. 3815249 din 13.02.2018):
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE la proba test scris din data de 06.03.2018 [...]
• vezi detalii [update 06 martie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane - Incadrare, gestiune personal, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant (anuntul de concurs nr. 3525298 din 28.12.2017, completat cu anunturile de modificare a graficului de concurs nr. 3814624 din 22.01.2018 si nr. 3815249 din 13.02.2018):
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE la proba test scris din data de 06.03.2018 [...]
• vezi detalii [update 06 martie 2018]
***


Graficul si locul de desfasurare pentru sustinerea probei de concurs „test scris”
In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei si Ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant [...]
• Ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei [update 01 martie 2018]
• Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei [update 01 martie 2018]
***


ERATA LA COMUNICATUL nr. 3815412 din 20.02.2018
In atentia candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiter tehnic principal din cadru Serviciului Resurse Umane - Incadrare, gestiune personal, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant [...]
• vezi detalii [update 26 februarie 2018]
***


TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE la proba de evaluare a performantelor fizice din data de 20.02.2018 [...]

• Ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Comunicatii [update 20 februarie 2018]
• Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei [update 20 februarie 2018]
• Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popota [update 20 februarie 2018]
• Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane - Incadrare gestiune, personal [update 20 februarie 2018]
***


Graficul si locul de desfasurare al concursului (evaluarea performantei fizice) [...]

• Ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Comunicatii [update 13 februarie 2018]
• Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei [update 13 februarie 2018]
• Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popota [update 13 februarie 2018]
• Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane - Incadrare gestiune, personal [update 13 februarie 2018]
***


Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea posturilor vacante, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale si care corespund cerintelor de ocupare a postului vacant [...]

• Ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Comunicatii [update 08 februarie 2018]
• Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei [update 08 februarie 2018]
• Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popota [update 08 februarie 2018]
• Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane - Incadrare gestiune, personal [update 08 februarie 2018]
***


In atentia candidatilor la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea urmatoarelor posturi, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care îndeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea posturilor vacante:
Urmatorii candidati, care au sustinut evaluarea psihologica in data de 17.01.2018, la sediul Centrului de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi, din municipiul Gheorghieni, str. Ciobotului, nr. 4, judetul Harghita, au fost declarati APT: [...]
•Comunicat candidati apti psihologic.doc [update 30 ianuarie 2018]
***


In atentia candidatilor inscrisi la concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant
Urmare a precizarilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta nr. 31576 din 22.01.2018, pentru finalizarea activitatii de depunere a documentelor de catre candidatii inscrisi, se modifica anunturile de concurs, dupa cum urmeaza: [...]

• Ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Comunicatii [update 22 ianuarie 2018]
• Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei, compartimentul Tehnologia Informatiei [update 22 ianuarie 2018]
• Subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popota [update 22 ianuarie 2018]
• Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane - Incadrare gestiune, personal [update 22 ianuarie 2018]
***


In atentia candidatilor la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt, pentru ocuparea posturilor, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea posturilor vacante:
Candidatii inscrisi vor sustine evaluarea psihologica in data de 17.01.2018, la sediul Centrului de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi, din municipiul Gheorghieni, str. Ciobotului, nr. 4, judetul Harghita, in doua serii [...]
• Citeste tot [update 11 ianuarie 2018]
***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I., cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 201260 din 06.12.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de executie vacant aferent functiei de subofiter administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popota, prevazut cu gradul de plutonier adjutant sef, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant....
• Citeste tot [update 28 decembrie 2017]
• Anexe anunt [update 28 decembrie 2017]

***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I., cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 201260 din 06.12.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului de executie vacant aferent functiei de subofiter tehnic principal, Serviciul Resurse Umane, Incadrare - gestiune personal, prevazut cu gradul de plutonier adjutant sef, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant....
• Citeste tot [update 28 decembrie 2017]
• Anexe anunt [update 28 decembrie 2017]

***


În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitatile militare ale M.A.I. cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 201260 din 06.12.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt, cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34, organizeaza concurs în vederea ocuparii postului de executie vacant aferent func?iei de Subofiter tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Compartimentul Tehnologia Informatiei prevazut cu gradul maxim de plutonier adjutant sef, prin încadrare directa, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea postului vacant)...
• Citeste tot [update 28 decembrie 2017]
• Anexe anunt [update 28 decembrie 2017]

***


In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I. cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 201260 din 06.12.2017, precizarile comisiei centrale de concurs constituta la nivelul I.G.S.U. nr. 201503 din 14.12.2017 si 201548 din 15.12.2017:
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea postului de executie vacant, aferent functiei de ofiter specialist II din cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Compartimentul Comunicatii prevazuta cu gradul de locotenent-colonel, prin incadrare directa, cu recrutare din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele pentru ocuparea posturilor vacante....
• Citeste tot [update 28 decembrie 2017]
• Anexe anunt [update 28 decembrie 2017]

***
PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024 / Tel:0233.216815, 0233.216816 / http://www.ijsunt.ro
Copyright © ISU NEAMT | Toate drepturile rezervate