Cariera

[ADMITERE] | [ANGAJARI]
(click pe una dintre secțiuni)

A. ANGAJARI


ATENTIE! Anunțurile noi se postează în secțiunea specifică postului scos la concurs.
Denumirea postului Structura în care este prevăzut postul Perioadă înscriere Afisare listă candidati care nu indeplinesc condițiile Test scris E-mail pt depunere documente Link anunt
Ofițer I* S.P.I.R.C. 15.07-29.07.2022 01.09.2022 07.09.2022 spirc.isuneamt@gmail.com Anunt
Ofițer specialist I Serviciul Logistic - Tehnic 15.07-29.07.2022 05.09.2022 09.09.2022 ofitertehnic.isuneamt@gmail.com Anunt
Ofițer specialist II Structura de Securitate – CSTIC 15.08-30.08.2022 08.09.2022 14.09.2022 cstic.isuneamt@gmail.com Anunt
Ofițer specialist II Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației - Comunicații 15.08-30.08.2022 13.09.2022 17.09.2022 ofiterscti.isuneamt@gmail.com Anunt
Ofițer I Inspecția de Prevenire – Avizare-Autorizare 15.08-30.08.2022 13.09.2022 19.09.2022 avizare.isuneamt@gmail.com Anunt
Ofițer principal I* Inspecția de Prevenire - Control și Activități Preventive 15.07-29.07.2022 13.09.2022 21.09.2022 cap.isuneamt@gmail.com Anunt
Ofițer specialist II Centrul operațional – M.P.C. 15.07-30.07.2022 16.09.2022 22.09.2022 mpc.isuneamt@gmail.com Anunt
Ofițer specialist II* Centrul operațional – A.E.C.I. 15.07-29.07.2022 19.09.2022 23.09.2022 aeci.isuneamt@gmail.com Anunt
Ofițer principal I* Centrul operațional – S.Th.P. 15.07-29.07.2022 19.09.2022 24.09.2022 sth.isuneamt@gmail.com Anunt
Subofițer tehnic principal Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației - Comunicații 15.08-30.08.2022 23.09.2022 03.10.2022 subofiterscti.isuneamt@gmail.com Anunt
Subofițer administrativ principal Serviciul Logistic - Intendență 01.09-15.09.2022 28.09.2022 04.10.2022 intendenta.isuneamt@gmail.com Anunt
Subofițer secretariat principal Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă 01.08-15.08.2022 07.10.2022 13.10.2022 sdca.isuneamt@gmail.com Anunt
Subofițer tehnic principal Serviciul Resurse Umane 15.08-30.08.2022 11.10.2022 15.10.2022 ru.isuneamt@gmail.com Anunt
Subofițer tehnic principal Serviciul Logistic - Protecția Mediului 15.08-30.08.2022 11.10.2022 17.10.2022 protectiamediului.isuneamt@gmail.com Anunt
Subofițer tehnic principal Serviciul Logistic - Tehnic 15.08-30.08.2022 14.10.2022 20.10.2022 subofitertehnic.isuneamt@gmail.com Anunt
Notă: * recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor.


Locțiitor comandant detașament I – Detașamentul de pompieri Piatra Neamț

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la proba „Interviu”
după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament I– Detașamentul de pompieri Piatra Neamț din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 1714257/13.07.2022
Publicat: 19.08.2022


TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba „Interviu” pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament I – Detașamentul de pompieri Piatra Neamț din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunțului de concurs nr. 1714257/13.07.2022
Publicat: 18.08.2022


Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament I– Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (anunţul de concurs nr. 1714257/13.07.2022)

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament I– Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (anunțul de concurs nr. 1714257/13.07.2022)
Publicat: 11.08.2022


Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament I– Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (anunţul de concurs nr. 1714257/13.07.2022)

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament I– Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (anunțul de concurs nr. 1714257/13.07.2022)
Publicat: 09.08.2022


COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de conducere de Locțiitor comandant detașament I, Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (anunțul nr. 1714257/13.07.2022):
Publicat: 06.08.2022


ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Petrodava” al Județului Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 34, organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă1 , din rândul ofițerilor încadrați în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care corespund cerințelor postului, a unui post de conducere vacant de locțiitor comandant detașament I – Detașamentul de pompieri Piatra Neamț, prevăzut la poziția 119 din statul de organizare al unității.
Publicat: 13.07.2022


[^Sus^]

56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț (5 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (18 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi)


ANUNȚ
în atenţia candidaţilor la concursul în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț (5 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (18 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ
Publicat: 19.09.2022ANUNȚ în atenția candidaților la concursul pentru ocuparea a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Petrodava” al judeţului Neamț
Având în vedere procesul-verbal al comisiei de recrutare nr. 1717285 din 15.09.2022, încetează procedura de concurs pentru candidații cu codurile de identificare 1715646, 1714002, 1713494 și se face oferta de ocupare a postului, fiind chemați pentru a parcurge etapele necesare încadrării următorii candidați cu codurile unice 1714048, 1715546, 1715076.
Publicat: 16.09.2022COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În atenţia candidaţilor declarați „Admis” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț (5 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (18 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare:
Publicat: 13.09.2022ANUNȚ privind modificarea locației în vederea susținerii evaluării psihologice din data de 09.09.2022
În atenţia candidaţilor declarați „ADMIS” la concursul în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț (5 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (18 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ:
Evaluarea psihologică a candidaților declarați „ADMIS”, planificați în data de 09.09.2022, ora 09:00, se va susţine la Detașamentul de pompieri Roman, cu sediul în municipiul Roman, strada Ștefan cel Mare, nr. 261, conform planificării de mai jos:
Publicat: 07.09.2022


ANUNȚ
În atenţia candidaţilor declarați „ADMIS” la concursul în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț (5 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (18 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ:
Evaluarea psihologică a candidaților declarați „ADMIS” se va susţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi, nr. 34, conform planificării de mai jos:
- În data de 08.09.2022, ora 09:00, candidații menționați în tabelul de mai jos, de la nr. crt. 1 până la nr. crt. 28.
- În data de 09.09.2022, ora 09:00, candidații menționați în tabelul de mai jos, de la nr. crt. 28 la nr. crt. 56.

Publicat: 06.09.2022


TABEL CU REZULTATELE FINALE
obținute de candidați în cadrul probelor de concurs susținute la Centrul de selecție Neamț pentru ocuparea posturilor vacante de soldați profesioniști din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ
Publicat: 05.09.2022


LISTA privind planificarea susținerii probelor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de soldați profesioniști
LA CENTRUL DE SELECȚIE NEAMȚ sunt arondate inspectoratele pentru situații de urgență din următoarele județe: BACĂU, BOTOȘANI, COVASNA, HARGHITA, IAȘI, NEAMȚ, SUCEAVA ȘI VASLUI
Publicat: 25.08.2022


ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ la LISTA CANDIDAŢILOR RESPINȘIcare nu îndeplinesc condiţiile de participare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, învederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului dePompieri Piatra-Neamț (5 posturi), Detașamentului de Pompieri Roman (18 posturi),Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) șidin cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesccriteriile de recrutare, conform anunţului de concurs nr. 1713196 din 27.06.2022
Publicat: 25.08.2022


ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ nr. 2
la TABELUL cuprinzând candidaţii care participă la concursul organizat deInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ,în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrulDetașamentului de Pompieri Piatra-Neamț (5 posturi), Detașamentului dePompieri Roman (18 posturi), Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Gardade intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului depompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi),funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor careîndeplinesc criteriile de recrutare, conform anunţului de concurs nr. 1713196 din27.06.2022
Publicat: 25.08.2022


ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ
la TABELUL cuprinzând candidaţii care participă la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț (5 posturi), Detașamentului de Pompieri Roman (18 posturi), Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, conform anunţului de concurs nr. 1713196 din 27.06.2022
Publicat: 24.08.2022


TABEL cuprinzând candidații care participă la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț (5 posturi), Detașamentului de Pompieri Roman (18 posturi), Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, conform anunţului de concurs nr. 1713196 din 27.06.2022
Publicat: 19.08.2022


LISTA CANDIDAŢILOR RESPINȘI care nu îndeplinesc condiţiile de participare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț (5 posturi), Detașamentului de Pompieri Roman (18 posturi), Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, conform anunţului de concurs nr. 1713196 din 27.06.2022
Publicat: 19.08.2022


ANUNȚ
privind modificarea și completarea Anunțului nr. 1713196 din 27.06.2022 privind concursul organizat în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ
Publicat: 08.07.2022


ERATĂ la
Anunțul nr. 1713196 din 27.06.2022 privind concursul organizat în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ
Publicat: 05.07.2022


ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Internelor și Reformei Administrative, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 699/IG/09.06.2022 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de soldaţi și gradaţi profesioniști, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț (5 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (18 posturi), din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 1 Târgu Neamț (16 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului (17 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofiţer specialist II in cadrul Centrului Operațional, compartimentul Analiză Evaluare și Coordonarea Intervenției,

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Analiză Evaluare și Coordonarea Intervenției, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor (conform Anunțului nr. 1713197 din 27.06.2022)
*În vederea departajării candidaților aflați la egalitate (codurile unice de identificare 1714939 și 1714652), comisia centrală de concurs a stabilit ca interviul structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite în anunțul de concurs, să aibă loc în data de 08.10.2022.
În acest sens, candidații se vor prezenta în data de 08.10.2022 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, activitățile pentru departajare desfășurându-se conform graficului următor:
Publicat: 26.09.2022


TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Analiză Evaluare și Coordonarea Intervenției, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor (conform Anunțului nr. 1713197 din 27.06.2022)
Publicat: 23.09.2022


ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Analiză Evaluare și Coordonarea Intervenției, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor, conform anunţului de concurs nr. 1713197 din 27.06.2022.
Publicat: 20.09.2022


Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II, Centrul Operațional - Compartimentul Analiză Evaluare și Coordonarea Intervenției, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (anunţul de concurs nr. 1713197 din 27.06.2022)
Publicat: 19.09.2022


COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În atenţia candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea următoarelor posturi vacante prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor:
Publicat: 05.08.2022


COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea următoarelor posturi vacante prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor:[...] Candidaţii înscrişi la concursurile menţionate mai sus vor susţine evaluarea psihologică în zilele de 03 și 04.08.2022, la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, str. Rodnei, nr. 2, Piatra Neamț, județul Neamț, astfel:] [...]
Publicat: 31.07.2022


ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofiţer specialist II din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Analiză Evaluare și Coordonarea Intervenției, funcţie prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin recrutare din sursă internă1 din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor.
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofiţer I in cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer I din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor (conform Anunțului nr. 1713164 din 27.06.2022) Publicat: 08.09.2022


TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE
la testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer I din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor (conform Anunțului nr. 1713164 din 27.06.2022)
Publicat: 07.09.2022


ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor, conform anunţului de concurs nr. 1713164 din 27.06.2022.
Se completează capitolul VII (graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 6, astfel:
Publicat: 02.09.2022


Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Serviciul Pregătire pentru Intervenţie și Rezilienţa Comunităţilor, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (anunţul de concurs nr. 1713164 din 27.06.2022)
Publicat: 01.09.2022


COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În atenţia candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea următoarelor posturi vacante prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor:
Publicat: 05.08.2022


COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea următoarelor posturi vacante prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor:[...] Candidaţii înscrişi la concursurile menţionate mai sus vor susţine evaluarea psihologică în zilele de 03 și 04.08.2022, la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, str. Rodnei, nr. 2, Piatra Neamț, județul Neamț, astfel:] [...]
Publicat: 31.07.2022


ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofiţer I din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, funcţie prevăzută cu gradul de maior, prin recrutare din sursă internă1 din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofiţer principal I in cadrul Inspecției de prevenire, compartimentul Control și activități preventive

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer principal I din cadrul Inspecției de prevenire, compartimentul Control și activități preventive, (conform Anunțului nr. 1713200 din 27.06.2022, completat cu anunțul nr. 1717250 din 15.09.2022)
Publicat: 23.09.2022


TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer principal I din cadrul Inspecției de prevenire, compartimentul Control și activități preventive, (conform Anunțului nr. 1713200 din 27.06.2022, completat cu anunțul nr. 1717250 din 15.09.2022)
Publicat: 21.09.2022


ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer principal I, Inspecția de prevenire, compartimentul Control și activități preventive, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ (Anunțul nr. 1713200 din 27.06.2022
Publicat: 15.09.2022


Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de ofițer principal I, Inspecția de prevenire, compartimentul Control și activități preventive, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (Anunţul de concurs nr. 1713200 din 27.06.2022)
Publicat: 15.09.2022


COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În atenţia candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea următoarelor posturi vacante prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor:
Publicat: 05.08.2022


COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea următoarelor posturi vacante prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor:[...] Candidaţii înscrişi la concursurile menţionate mai sus vor susţine evaluarea psihologică în zilele de 03 și 04.08.2022, la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, str. Rodnei, nr. 2, Piatra Neamț, județul Neamț, astfel:] [...]
Publicat: 31.07.2022


ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a postului de execuție vacant de ofiţer principal I din cadrul Inspecției de prevenire, compartimentul Control și activități preventive, funcţie prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin recrutare din sursă internă1 din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofiţer principal I in cadrul Centrului Operațional, compartimentul Secretariat Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer principal I din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Secretariat Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor (conform Anunțului nr. 1713198 din 27.06.2022)
Publicat: 26.09.2022


TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofiţer principal I din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Secretariat Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor (conform Anunțului nr. 1713198 din 27.06.2022)
Publicat: 24.09.2022


ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer principal I din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Secretariat Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor, conform anunţului de concurs nr. 1713198 din 27.06.2022.
Publicat: 20.09.2022


Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de ofiţer principal I, Centrul Operațional - Compartimentul Secretariat Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (anunţul de concurs nr. 1713198 din 27.06.2022)
Publicat: 19.09.2022


COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În atenţia candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea următoarelor posturi vacante prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor:
Publicat: 05.08.2022


COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea următoarelor posturi vacante prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor:[...] Candidaţii înscrişi la concursurile menţionate mai sus vor susţine evaluarea psihologică în zilele de 03 și 04.08.2022, la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, str. Rodnei, nr. 2, Piatra Neamț, județul Neamț, astfel:] [...]
Publicat: 31.07.2022


ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofiţer principal I din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Secretariat Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, funcţie prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin recrutare din sursă internă1 din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofiţer I in cadrul Inspecției de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare

COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În urma evaluării psihologice susținute în data de 28.09.2022, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, candidaţii înscriși la concursurile mai sus menționate au obținut următoarele rezultate:
Publicat: 29.09.2022COMUNICAT
Evaluarea psihologică se va susţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, în data de 28.09.2022 ora 09.00. Candidații vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 27.09.2022TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer I, Inspecția de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare (conform Anunțului nr. 1713201 din 27.06.2022, completat cu anunțul nr. 1717235 din 14.09.2022)
Publicat: 22.09.2022COMUNICAT CU REZULTATELE CONTESTAȚIEI la proba test scris din data de 19.09.2022
la concursul pentru ocuparea postului de ofițer I, Inspecția de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare (conform Anunțului nr. 1713201 din 27.06.2022, completat cu anunțul nr. 1717235 din 14.09.2022)
Publicat: 22.09.2022TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer I, Inspecția de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare (conform Anunțului nr. 1713201 din 27.06.2022, completat cu anunțul nr. 1717235 din 14.09.2022)
Publicat: 19.09.2022ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Inspecția de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ (Anunțul nr. 1713201 din 27.06.2022)
Se completează capitolul VIII (graficul şi locul de desfăşurare al concursului), la nr. crt. 4, astfel:
Publicat: 14.09.2022Erată la Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de ofițer I, Inspecția de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare, prin încadrare directă , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante (Anunţul de concurs nr. 1713201 din 27.06.2022)
Se elimină din tabel rândul de la numărul curent 12 (codul unic de identificare 1716053).
Publicat: 14.09.2022Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de ofițer I, Inspecția de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare, prin încadrare directă , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante (Anunţul de concurs nr. 1713201 din 27.06.2022)
Publicat: 13.09.2022ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofiţer I din cadrul Inspecției de prevenire, compartimentul Avizare-autorizare, funcţie prevăzută cu gradul de maior, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofițer specialist II din cadrul Structurii de securitate - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor

COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În urma evaluării psihologice susținute în data de 28.09.2022, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, candidaţii înscriși la concursurile mai sus menționate au obținut următoarele rezultate:
Publicat: 29.09.2022COMUNICAT
Evaluarea psihologică se va susţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, în data de 28.09.2022 ora 09.00. Candidații vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 27.09.2022TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II, Structura de securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713191 din 27.06.2022)
Publicat: 15.09.2022


TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II, Structura de securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713191 din 27.06.2022)
Publicat: 14.09.2022


ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II, Structura de securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ (Anunțul nr. 1713191 din 27.06.2022)
Publicat: 09.09.2022


Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II din cadrul Structurii de securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, prin încadrare directă (anunţul de concurs nr. 1713191 din 27.06.2022)
Publicat: 08.09.2022


ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării unui post de Ofițer specialist II din cadrul Structurii de securitate - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, funcţie prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofițer specialist II din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – compartimentul Comunicații

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – compartimentul Comunicații, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713193 din 27.06.2022)
Publicat: 21.09.2022TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – compartimentul Comunicații, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713193 din 27.06.2022)
Publicat: 17.09.2022ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II, Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației - Compartimentul Comunicații, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ (Anunțul nr. 1713193 din 27.06.2022)
Publicat: 13.09.2022Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației - Compartimentul Comunicații, prin încadrare directă (anunţul de concurs nr. 1713193 din 27.06.2022)
Publicat: 13.09.2022ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării unui post de Ofițer specialist II din cadrul Structurii de securitate - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, funcţie prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofițer specialist II din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – compartimentul Comunicații

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării unui post de Ofițer specialist II din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – compartimentul Comunicații, funcţie prevăzută cu gradul de locotenent-colonel, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofiţer specialist II (înştiinţare, alarmare şi evacuare), in cadrul Centrului Operațional, compartimentul Misiuni Protecție Civilă

TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II (înştiinţare, alarmare şi evacuare) din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Misiuni Protecție Civilă, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713165 din 27.06.2022)
Publicat: 26.09.2022Comunicat TABEL CU REZULTATUL CONTESTAȚIEI la proba test scris susținută în data de 22.09.2022.
la concursul pentru ocuparea postului de ofițer specialist II (înştiinţare, alarmare şi evacuare) din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Misiuni Protecție Civilă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă (anunţul de concurs nr. 1713165 din 27.06.2022)
Publicat: 26.09.2022TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist II (înştiinţare, alarmare şi evacuare) din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Misiuni Protecție Civilă, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713165 din 27.06.2022)
Publicat: 22.09.2022ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II (înştiinţare, alarmare şi evacuare), din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Misiuni Protecție Civilă, conform anunţului de concurs nr. 1713165 din 27.06.2022.
Publicat: 16.09.2022Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist II, (înştiinţare, alarmare şi evacuare), din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Misiuni Protecție Civilă (anunţul de concurs nr. 1713165 din 27.06.2022)
Publicat: 16.09.2022ERATĂ la
Anunțul nr. 1713165 din 27.06.2022 privind concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist II (înştiinţare, alarmare şi evacuare), din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Misiuni Protecție Civilă, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ
Publicat: 15.07.2022ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuție vacant de ofiţer specialist II (înştiinţare, alarmare şi evacuare), din cadrul Centrului Operațional, compartimentul Misiuni Protecție Civilă, funcţie prevăzută cu gradul de locotenent colonel, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Ofițer specialist I in cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Tehnic

COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În urma evaluării psihologice susținute în data de 28.09.2022, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, candidaţii înscriși la concursurile mai sus menționate au obținut următoarele rezultate:
Publicat: 29.09.2022COMUNICAT
Evaluarea psihologică se va susţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, în data de 28.09.2022 ora 09.00. Candidații vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 27.09.2022TABEL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist I, Serviciul Logistic, compartimentul Tehnic, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713188 din 27.06.2022)
Publicat: 12.09.2022TABEL CU REZULTATELE OBȚINUTE la
testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist I, Serviciul Logistic, compartimentul Tehnic, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713188 din 27.06.2022, completat cu anunțul nr. 1716790 din 26.07.2022.)
Publicat: 09.09.2022ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I, Serviciul Logistic, compartimentul Tehnic, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ (Anunțul nr. 1713188 din 27.06.2022)
Publicat: 05.09.2022Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Tehnic, funcţie prevăzută cu gradul de colonel, prin încadrare directă (anunţul de concurs nr. Nr. 1713188 din 27.06.2022)
Publicat: 05.09.2022ERATĂ la
Anunțul nr. 1713188 din 27.06.2022 privind concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist I, din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Tehnic, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ
Publicat: 27.07.2022ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de ofițer specialist I din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Tehnic, funcţie prevăzută cu gradul de colonel, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Subofiţer secretariat principal in cadrul compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării unui post de subofiţer secretariat principal din cadrul compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Subofiţer tehnic principal in cadrul Serviciului Resurse Umane

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, funcţii prevăzute cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Subofiţer administrativ principal in cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Intendență

Erată la Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de subofițer administrativ principal, Serviciul Logistic, compartimentul Intendență, prin încadrare directă , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante (Anunţul de concurs nr. 1713199 din 27.06.2022)
Se elimină din tabel rândul de la numărul curent 8 (codul unic de identificare 1717046).
Publicat: 29.09.2022Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de subofițer administrativ principal, Serviciul Logistic, compartimentul Intendență, prin încadrare directă , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante (Anunţul de concurs nr. 1713199 din 27.06.2022)
Publicat: 28.09.2022ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale OMI nr. 31/1973 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor în Ministerul de Interne, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a postului de execuție vacant de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Intendență, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant șef, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Subofiţer tehnic principal in cadrul Serviciului Logistic – Compartiment protecția mediului

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării postului de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Logistic – Compartiment protecția mediului, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Subofițer tehnic principal in cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației - Compartimentul Comunicații

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofițer tehnic principal, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – compartimentul Comunicații, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ (Anunțul nr. 1713192 din 27.06.2022)
Publicat: 28.09.2022Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de subofițer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației - Compartimentul Comunicații, prin încadrare directă (anunţul de concurs nr. 1713192 din 27.06.2022)
Publicat: 23.09.2022ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării unui post de subofițer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației - Compartimentul Comunicații, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant șef, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Subofiţer tehnic principal in cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Tehnic

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării postului de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Logistic, Compartimentul Tehnic, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă1, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante
Publicat: 27.06.2022


[^Sus^]

Conducători auto (autospeciale) -Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentul de Pompieri Roman și Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț

ANUNȚ
în atenția candidaților la concursul organizat pentru ocuparea a 18 posturi de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prin încadrare directă

Având în vedere procesul-verbal nr. 1717361 din 16.09.2022, încetează procedura de concurs pentru candidatul cu codul de identificare 1714300 și se face oferta de ocupare a postului, fiind chemat pentru a parcurge etapele necesare încadrării, candidatul cu codul de identificare 1714264, nr. crt. 20 din Tabelul cu rezultatele finale obţinute la concurs nr. 1715831 din 17.08.2022, astfel:
- În data de 19.09.2022 (în intervalul orar 08.00-16.00): Prezentarea documentelor originale, respectiv care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul;
- În data de 21.09.2022 ora 10.00: Evaluarea psihologică, la sediul 2 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, situat în municipiul Piatra Neamţ, strada Mihail Sadoveanu nr. 16;
Publicat: 16.09.2022

COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice susținută în data de 15.09.2022

de către candidatul declarat „Admis” la concursul pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț
Publicat: 16.09.2022

COMUNICAT

Având în vedere rezultatul evaluării psihologice susținută în data de 30.08.2022 de către candidații admiși la concursul pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, candidatul cu codul de identificare nr. 1714154, menționat la numărul curent 19 din Tabelul cu rezultatele finale nr. 1715831 din 17.08.2022, care a promovat probele de concurs, va susţine evaluarea psihologică, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, în data de 15.09.2022, ora 10.00. Candidatul va avea asupra lui un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră și cartea de identitate.
Publicat: 14.09.2022

COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice susținută în data de 30.08.2022

de către candidații declarați „Admis” la concursul pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț
Publicat: 31.08.2022

COMUNICAT

În atenţia candidaţilor declarați „Admis” la concursul pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prevăzute a fi încadrate cu subofițeri prin încadrare directă, evaluarea psihologică se va susţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, în data de 30.08.2022 ora 09.00.
Publicat: 24.08.2022

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE LA CONCURSUL

organizat pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713108 din 23.06.2022)
Publicat: 17.08.2022

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBȚINUTE la proba-

test scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713108 din 23.06.2022)
Publicat: 17.08.2022

TABEL CU REZULTATELE CONTESTAȚIEI la proba test scris din data de 11.08.2022.

la concursul pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prin încadrare directă (anunţul de concurs nr. 1713108 din 23.06.2022)
Publicat: 16.08.2022

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBȚINUTE la

testul scris, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713108 din 23.06.2022)
Publicat: 12.08.2022

ANUNŢ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor, conform anunţului de concurs nr. 1713108 din 23.06.2022. Se modifică și se completează capitolul VIII (graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 8, astfel:
Publicat: 09.08.2022

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE la proba practică (eliminatorie), în cadrul concursului

organizat pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713108 din 23.06.2022)
Publicat: 08.08.2022

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE la proba practică (eliminatorie), în cadrul concursului

organizat pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713108 din 23.06.2022)
Publicat: 06.08.2022

Erată la LISTA CANDIDAŢILOR
care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul

organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea posturilor de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant (anunţul de concurs nr. 1713108 din 23.06.2022)
Publicat: 02.08.2022

Anunț
Planificarea candidaților la proba practică (eliminatorie), în cadrul concursului

organizat pentru ocuparea a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentului de Pompieri Roman și Detașamentului de Pompieri Târgu Neamț, prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, prin încadrare directă (conform Anunțului nr. 1713108 din 23.06.2022)[...]
Candidații menționați mai jos, care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs, se vor prezenta la ora 07:50, în ziua specificată în dreptul fiecăruia (indiferent de ora la care sunt planificați pentru susținerea probei), pe platoul Sălii Polivalente din mun. Piatra Neamț, str. Mihai Viteazul, astfel:
Publicat: 02.08.2022

LISTA CANDIDAŢILOR
care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul

organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în vederea ocupării a 18 posturi de conducător auto (autospeciale), din cadrul Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentul de Pompieri Roman și Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi care corespund cerinţelor de ocupare a posturilor vacante (anunţul de concurs nr. 1713108 din 23.06.2022)
Publicat: 29.07.2022

ANUNT
privind modificarea și completarea Anunțului nr. 1713108 din 23.06.2022 - pentru ocuparea posturilor vacante de Conducător auto (autospeciale) - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al judeţului Neamţ

Se înlocuiește Grila de apreciere pentru proba practică din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante de Conducător auto (autospeciale) nr. 94909 din 14.06.2022 (Anexa nr. 9 din anunț) cu Bareme pentru evaluarea candidaților la proba practică din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante de Conducător auto(autospeciale) nr. 105099 din 26.06.2022, anexate alăturat.
Publicat: 30.06.2022


ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a 18 posturi de execuție vacante de conducător auto (autospeciale) din cadrul Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț, Detașamentul de Pompieri Roman și Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț, prevăzute a fi încadrate cu subofițeri, prin încadrare directă , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor:
• 8 posturi la Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț
• 8 posturi la Detașamentul de Pompieri Roman
• 2 posturi la Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț - Garda nr. 2 Poiana Teiului

Publicat: 23.06.2022


[^Sus^]Sef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamt

TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere - Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 1711509 din 03.05.2022, modificat cu anunțul nr. 1712605 din 06.06.2022.
Publicat: 30.06.2022


TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba “Interviu”, din data de 29.06.2022 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere - Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamț din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 1711509 din 03.05.2022, modificat cu anunțul nr. 1712605 din 06.06.2022.
Publicat: 30.06.2022


ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, a postului de conducere vacant de şef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamț (1 post), conform anunţului de concurs nr. 1711509 din 03.05.2022. Graficul desfăşurării concursului (prevăzut la punctul E din anunțul menționat) se modifică, în parte, astfel:
Publicat: 07.06.2022


TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1711509 din 03.05.2022:
Publicat: 27.05.2022


TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1711509 din 03.05.2022:
Publicat: 25.05.2022


COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef gardă intervenţie stingere – Detașamentul de pompieri Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne: Următorii candidaţi, care au susţinut evaluarea psihologică în zilele de 14.03.2022 şi 17.05.2022, la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, Sector 2, Bucureşti, au fost declaraţi APT:
Publicat: 25.05.2022


COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef gardă intervenţie stingere – Detașamentul de pompieri Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă , din rândul subofiţerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne:
- Evaluarea psihologică se va susţine la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasca nr. 47, sector 2, Bucureşti, în data de 17.05.2022, ora 08.15.
- Candidaţii vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate.
Publicat: 10.05.2022

ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, şi a aprobării Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 94262 din 15.04.2022 postul de conducere vacant, de şef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ (1 post):
Publicat: 03.05.2022
Sef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamt

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la proba “Interviu”
după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere - Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 1709248 din 21.02.2022, modificat cu anunțul nr. 1710204.
Publicat: 06.04.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba “Interviu”, din data de 05.04.2022
în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere - Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului nr. 1709248 din 21.02.2022, modificat cu anunțul nr. 1710204
Publicat: 05.04.2022

TABEL NOMINAL rezultatele finale la proba „Evaluarea dosarelor de recrutare”
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1709248 din 21.02.2022 modificat cu anunţul nr. 1710204:
Publicat: 30.03.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1709248 din 21.02.2022 modificat cu anunţul nr. 1710204:
Publicat: 28.03.2022

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, a postului de conducere vacant de şef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamț (1 post), conform anunţului de concurs nr. 1709248 din 21.02.2022. Graficul desfăşurării concursului (prevăzut la punctul E din anunțul menționat) se modifică, în parte, astfel:
Publicat: 22.03.2022

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de şef gardă intervenţie stingere – Detașamentul de pompieri Roman/ Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă , din rândul subofiţerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne:
- Evaluarea psihologică se va susţine la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasca nr. 47, sector 2, Bucureşti, în data de 14.03.2022, ora 08:00 şi vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 01.03.2022

ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, şi ale precizărilor Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 145586 din 31.12.2021 postul de conducere vacant, de şef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ (1 post):
Publicat: 21.02.2022
Sef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri Roman

TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la proba “Interviu”
după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere - Detaşamentul de Pompieri Roman din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 1709247 din 21.02.2022, modificat cu anunțul nr. 1710205.
Publicat: 11.04.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba “Interviu”, din data de 06.04.2022
în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere - Detaşamentul de Pompieri Roman din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului nr. 1709247 din 21.02.2022, modificat cu anunțul nr. 1710205.
Publicat: 06.04.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Roman, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1709247 din 21.02.2022 modificat cu anunţul nr. 1710205:
Publicat: 30.03.2022

TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Roman, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1709247 din 21.02.2022 modificat cu anunţul nr. 1710205:
Publicat: 28.03.2022

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, a postului de conducere vacant de şef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri Roman (1 post), conform anunţului de concurs nr. 1709247 din 21.02.2022. Graficul desfăşurării concursului (prevăzut la punctul E din anunțul menționat) se modifică, în parte, astfel:
Publicat: 22.03.2022

ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de şef gardă intervenţie stingere – Detașamentul de pompieri Roman/ Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă , din rândul subofiţerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne:
- Evaluarea psihologică se va susţine la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasca nr. 47, sector 2, Bucureşti, în data de 14.03.2022, ora 08:00 şi vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 01.03.2022

ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, şi ale precizărilor Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 145586 din 31.12.2021 postul de conducere vacant, de şef gardă intervenţie - stingere din cadrul Detaşamentul de Pompieri Roman (1 post):
Publicat: 21.02.2022
Locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman

TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la proba “Interviu” după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 1709039 din 14.02.2022
Publicat: 19.03.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba “Interviu” pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 1709039 din 14.02.2022
Publicat: 17.03.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1709039 din 14.02.2022
Publicat: 09.03.2022

ERATĂ la
Anunțul nr. 1709039 din 14.02.2022, privind organizarea concursului în vederea ocupării postului de conducere vacant, de LOCȚIITOR COMANDANT DETAȘAMENT, Detaşamentul de pompieri Roman, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ
Se modifică la lit. E - Graficul desfăşurării concursului, data desfășurării probei de evaluare a dosarelor de recrutare, astfel:
Publicat: 04.03.2022

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare și ale precizărilor Inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 145586 din 31.12.2021,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Petrodava” al Județului Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 34, organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor încadrați în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care corespund cerințelor postului, a unui post de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman, prevăzut la poziția 291 din statul de organizare al unității.
Publicat: 14.02.2022
Sef serviciu I, Serviciul Logistic

TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la proba “Interviu” după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I, Serviciul Logistic, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1708373 din 17.01.2022
Publicat: 03.03.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba “Interviu” pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I, Serviciul Logistic, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1708373 din 17.01.2022
Publicat: 02.03.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale la proba „Evaluarea dosarelor de recrutare” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I, Serviciul Logistic, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1708373 din 17.01.2022
Publicat: 23.02.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I, Serviciul Logistic, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1708373 din 17.01.2022
Publicat: 17.02.2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de conducere, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne:
Publicat: 10.02.2022

COMUNICAT
Evaluarea psihologică se va susţine la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasca, nr. 47, sector 2, Bucureşti, în data de 03.02.2022, ora 08.15 şi vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 02.02.2022

ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I, Serviciul Logistic, astfel
Publicat: 17.01.2022
Adjunct şef inspecție de prevenire, Inspecția de Prevenire

TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la proba “Interviu” după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Adjunct șef inspecție de prevenire – Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 1708342 din 14.01.2022
Publicat: 25.02.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba “Interviu” pentru ocuparea postului de conducere vacant de Adjunct șef inspecție de prevenire – Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 1708342 din 14.01.2022
Publicat: 24.02.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale la proba „Evaluarea dosarelor de recrutare” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Adjunct şef inspecție de prevenire, Inspecția de Prevenire, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1708342 din 14.01.2022
Publicat: 23.02.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Adjunct şef inspecție de prevenire, Inspecția de Prevenire, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 1708342 din 14.01.2022
Publicat: 16.02.2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de conducere, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne:
Publicat: 10.02.2022

COMUNICAT
Evaluarea psihologică se va susţine la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasca, nr. 47, sector 2, Bucureşti, în data de 03.02.2022, ora 08.15 şi vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 02.02.2022

ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de conducere vacant, de Adjunct şef inspecție de prevenire, Inspecția de Prevenire, poziţia nr. 32 din statul de organizare al unităţii din statul de organizare al unității.
Publicat: 14.01.2022
Locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman

ANUNȚ PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE CONCURS
În conformitate cu art. 51^4 alin. (1) lit. a) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, având în vedere nota-raport nr. 1708953 din 09.02.2022, se anulează procedura de concurs organizată pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament în cadrul Detașamentului de pompieri Roman, ca urmare a solicitării la pct. I din anunțul de concurs nr. 3821585/31.12.2021 a condiției de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, în neconcordanță cu prevederile legale.
Publicat: 09.02.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale la proba „Evaluarea dosarelor de recrutare” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3821585 din 31.12.2021
Publicat: 02.02.2022

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3821585 din 31.12.2021
Publicat: 27.01.2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea unui post de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman, prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne:
Următorii candidaţi, care au susţinut evaluarea psihologică în ziua de 18.01.2022, la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, Sector 2, Bucureşti, au fost declaraţi APT:
Publicat: 27.01.2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea unui post de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman, prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne:
Evaluarea psihologică se va susţine la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasca nr. 47, sector 2, Bucureşti, în data de 18.01.2022, ora 08.15 şi vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 14.01.2022

ERATĂ la Anexa nr. 1 - TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
la Anunțul nr. 3821585 din 31.12.2021, privind organizarea concursului în vederea ocupării postului de conducere vacant, de LOCȚIITOR COMANDANT DETAȘAMENT, Detaşamentul de pompieri Roman, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ
Se modifică la numărul curent 25, în coloana „Bibliografie”, astfel:
Publicat: 05.01.2022

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare și ale Notei-raport nr. 1.746.960 din 15.04.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență și a structurilor aflate în coordonare, aprobată de Ministrul Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Petrodava” al Județului Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 34, organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor încadrați în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care corespund cerințelor postului, a unui post de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman, prevăzut la poziția 291 din statul de organizare al unității.
Publicat: 31.12.2021
Soldați profesionisti (servanți)

COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În atenţia candidaţilor declarați „PROMOVAT” la concursul organizat în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ:
Publicat: 27.01.2022

COMUNICAT privind planificarea în vederea susținerii evaluării psihologice
În atenţia candidaţilor declarați „PROMOVAT” la concursul organizat în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ:
Publicat: 21.01.2022

COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În atenţia candidaţilor declarați „PROMOVAT” la concursul organizat în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ:
Publicat: 21.01.2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor declarați „PROMOVAT” la concursul în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ:
Având în vedere rezultatul evaluării psihologice a candidaților cu codurile unice de identificare 3820419, 3820187 și 3820413, se constată neîndeplinirea de către aceștia a condițiilor de recrutare și selecție prevăzute de O.M.I.R.A. nr. 321/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Publicat: 19.01.2022

COMUNICAT
privind rezultatul soluționării contestației cu privire la evaluarea psihologică susținută în data de 23.12.2021 pentru concursul organizat în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant)
Publicat: 18.01.2022

ERATĂ la TABELUL CU REZULTATELE
obţinute de candidaţi în cadrul probelor de concurs susținute la Centrul de Selecție Neamț pentru ocuparea posturilor vacante de soldați profesioniști din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din următoarele județe: BACĂU, BOTOȘANI, COVASNA, HARGHITA, IAȘI, NEAMȚ, SUCEAVA ȘI VASLUI înregistrat cu nr. 3821343 din 21.12.2021
Se modifică la numărul curent 1192, în coloana „Deplasarea în subsol întunecat – Rezultat probă ADMIS/RESPINS”, astfel:
Publicat: 28.12.2021

COMUNICAT privind rezultatul evaluării psihologice
În atenţia candidaţilor declarați „Admis” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare:
Publicat: 28.12.2021

ERATĂ la TABELUL CU REZULTATELE FINALE
obținute de candidați în cadrul probelor de concurs susținute la Centrul de selecție Neamț pentru ocuparea posturilor vacante de soldați profesioniști din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă„Petrodava” al judeţului Neamţ înregistrat cu nr. 3821370 din 22.12.2021
Se modifică la numerele curente 45 și 46, în coloana „Criteriul de departajare (conform punctului X. din anunțul de concurs)” formularea „a fost aplicat criteriul nr. 3” cu formularea „a fost aplicat criteriul nr. 3 și 4”
Publicat: 23.12.2021

ANUNȚ
În atenţia candidaţilor declarați „Admis” la concursul în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ:
Evaluarea psihologică a candidaților declarați „Admis” se va susţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, conform planificării de mai jos:
• În data de 23.12.2021, ora 14:00, candidații menționați în tabelul de mai jos, de la nr.crt. 1 până la nr.crt. 25
• În data de 27.12.2021, ora 10:00, candidații menționați în tabelul de mai jos, de la nr.crt. 26 la nr.crt. 45.
[...]
Publicat: 22.12.2021

TABEL CU REZULTATELE FINALE
obținute de candidați în cadrul probelor de concurs susținute la Centrul de selecție Neamț pentru ocuparea posturilor vacante de soldați profesioniști din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ
Publicat: 22.12.2021

TABEL CU REZULTATELE
obţinute de candidaţi în cadrul probelor de concurs susținute la Centrul de Selecție Neamț pentru ocuparea posturilor vacante de soldați profesioniști din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din următoarele județe: BACĂU, BOTOȘANI, COVASNA, HARGHITA, IAȘI, NEAMȚ, SUCEAVA ȘI VASLUI
Publicat: 21.12.2021

ANUNȚ
PLANIFICAREA CANDIDAȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII PROBELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE SOLDAȚI PROFESIONIȘTI LA CENTRUL DE SELECȚIE NEAMȚ sunt arondate inspectoratele pentru situații de urgență din următoarele județe: BACĂU, BOTOȘANI, COVASNA, HARGHITA, IAȘI, NEAMȚ, SUCEAVA ȘI VASLUI
Publicat: 13.12.2021

ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ la
TABELUL cuprinzând candidaţii care participă la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman (16 posturi), funcții prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de recrutare, nr. 3820928 din 08.12.2021
Publicat: 10.12.2021

TABEL cuprinzând candidații care participă la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, conform anunţului de concurs nr. 3820105 din 22.11.2021
Publicat: 08.12.2021

LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare, conform anunţului de concurs nr. 3820105 din 22.11.2021
Publicat: 08.12.2021

ANUNŢ

I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Internelor și Reformei Administrative, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 2482/IG/18.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de soldaţi și gradaţi profesioniști, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a 45 de posturi de soldat profesionist (servant) din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț (29 posturi) și din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman (16 posturi), funcţii prevăzute cu gradul de soldat, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc criteriile de recrutare.
Publicat: 22.11.2021


COMUNICAT privind rezultatul testării psihologice
În atenţia candidaţilor declarați „Admis” la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
Publicat: 10.12.2021TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE LA CONCURSUL
pentru ocuparea a două posturi de execuție vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 07.12.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba „interviu structurat pe subiecte profesionale” în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Structurii de securitate, compartimentul Protecția Informațiilor Clasificate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 06.12.2021COMUNICAT
În atenţia candidaţilor declarați „Admis”/care vor fi declaraţi „Admis”după finalizarea probei de departajare la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
-subofiţer administrativ principal - Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Mentenanță
-subofiţer secretariat principal - Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă
-subofiţer tehnic principal - Informare și Relații Publice
-subofiţer tehnic principal - Structura de Securitate -Compartimentul Protecția Informațiilor Clasificate
-subofiţer tehnic principal - Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației
Evaluarea psihologică se va susţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, în data de 08.12.2021 ora 10.00.
Publicat: 04.12.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul în vederea ocupării a două posturi de execuție vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației, prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818312 din 08.10.2021:
În vederea departajării candidaților aflați la egalitate (codurile unice de identificare 3819079 și 3819080), comisia centrală de concurs a stabilit ca interviul structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite în anunțul de concurs, să aibă loc în data de 07.12.2021.
Publicat: 04.12.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE LA TESTUL SCRIS susţinut în data de 29.11.2021
la concursul pentru ocuparea două posturi de execuție vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Data și ora pentru desfășurarea probei "Interviu structurat pe subiecte profesionale", în vederea departajării candidaților care au obținut aceeași notă la testul scris (7,60), vor fi stabilite de către comisia centrală de concurs și vor fi comunicate în cel mai scurt timp, prin postare pe site-ul unității și afișare la avizier.
Publicat: 02.12.2021TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE LA TESTUL SCRIS susţinut în data de 25.11.2021
la concursul organizat în vederea ocupării a 2 (două) posturi de execuţie vacante de subofiţer secretariat principal din cadrul compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă , Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 02.12.2021TABEL cu rezultatele obţinute la proba test scris din data de 29.11.2021
la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației, prin încadrare directă/rechemare în activitate (anunţul de concurs nr. 3818312 din 08.10.2021)
Publicat: 29.11.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE
la proba „Test scris”, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal din cadrul Structurii de securitate, compartimentul Protecția Informațiilor Clasificate, prin încadrare directă/rechemare în activitate, conform anunţului de concurs nr. 3818309 din 08.10.2021
În vederea departajării candidaților aflați la egalitate (codurile unice de identificare 3818740 și 3819131), comisia centrală de concurs a stabilit ca interviul structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite în anunțul de concurs, să aibă loc în data de 06.12.2021.
Publicat: 26.11.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul în vederea ocupării a două posturi de execuție vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației, prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818312 din 08.10.2021. Se completează punctul VIII (Graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 4, din anunțul de concurs, astfel:
Publicat: 26.11.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE la proba test scris din data de 25.11.2021
la concursul în vederea ocupării a 2 (două) posturi de execuţie vacante de subofiţer secretariat principal din cadrul compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 25.11.2021TABEL CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat în vederea ocupării postului de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Mentenanță din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț prin încadrare directă/rechemare în activitate, conform anunţului de concurs nr. 3818314 din 08.10.2021
Publicat: 25.11.2021Comunicat TABEL CU REZULTATUL CONTESTAȚIEI la proba test scris din data de 23.11.2021
la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Mentenanță, prin încadrare directă/rechemare în activitate (anunţul de concurs nr. 3818314 din 08.10.2021)
Publicat: 25.11.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba test scris din data de 24.11.2021
la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal din cadrul Structurii de securitate, compartimentul Protecția Informațiilor Clasificate, prin încadrare directă/rechemare în activitate (anunţul de concurs nr. 3818309 din 08.10.2021)
Publicat: 24.11.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul compartimentului Informare și Relații Publice, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 24.11.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE LA TESTUL SCRIS susţinut în data de 22.11.2021
la concursul în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul compartimentului Informare și Relații Publice, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 24.11.2021Comunicat TABEL CU REZULTATUL CONTESTAȚIEI la proba test scris din data de 21.11.2021.
la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciul Resurse Umane, compartimentul Încadrare-Gestiune Personal, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate (anunţul de concurs nr. 3818308 din 08.10.2021)
Publicat: 24.11.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciul Resurse Umane, compartimentul Încadrare-Gestiune Personal, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 24.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba test scris din data de 23.11.2021 la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Mentenanță, prin încadrare directă/rechemare în activitate (anunţul de concurs nr. 3818314 din 08.10.2021)
Publicat: 23.11.2021LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației , prin încadrare directă/rechemare în activitate, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818312 din 08.10.2021
Publicat: 23.11.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de subofiţer secretariat principal din cadrul compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă, prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818311 din 08.10.2021. Se modifică și se completează capitolul VIII (graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 4, astfel:
Publicat: 23.11.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE la proba test scris din data de 22.11.2021
la concursul în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul compartimentului Informare și Relații Publice, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 22.11.2021Comunicat TABEL CU REZULTATUL CONTESTAȚIEI la proba test scris din data de 17.11.2021.
la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Logistic, compartiment Intendență, prin încadrare directă/rechemare în activitate (anunţul de concurs nr. 3818313 din 08.10.2021)
Publicat: 22.11.2021TABEL CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
organizat în vederea ocupării postului de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Logistic, compartiment Intendență din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț prin încadrare directă/rechemare în activitate, conform anunţului de concurs nr. 3818313 din 08.10.2021
Publicat: 22.11.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE
la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popotă, prin încadrare directă/rechemare în activitate, conform anunţului de concurs nr. 3818315 din 08.10.2021
Publicat: 22.11.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofițer tehnic principal, Structura de Securitate, compartimentul Protecția Informațiilor Clasificate, prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818309 din 08.10.2021. Se modifică și se completează Capitolul VIII (graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 4, astfel:
Publicat: 22.11.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Mentenanță , prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818314 din 08.10.2021. Se modifică și se completează punctul VIII (Graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 4, din anunțul de concurs, astfel:
Publicat: 22.11.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Mentenanță , prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818314 din 08.10.2021. Se modifică și se completează punctul VIII (Graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 4, din anunțul de concurs, astfel:
Publicat: 22.11.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE la proba test scris din data de 21.11.2021
la concursul în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciul Resurse Umane, compartimentul Încadrare-Gestiune Personal, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 21.11.2021LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea a 2 (două) posturi de subofiţer secretariat principal din cadrul compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant (anunţul de concurs nr. 3818311 din 08.10.2021)
Publicat: 19.11.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul compartimentului Informare și Relații Publice, prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818310 din 08.10.2021.
Publicat: 19.11.2021LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Structurii de Securitate, compartimentul Protecția Informațiilor Clasificate, prin încadrare directă/rechemare în activitate, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818309 din 08.10.2021
Publicat: 19.11.2021TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE la proba test scris din data de 19.11.2021
la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popotă, prin încadrare directă/rechemare în activitate (anunţul de concurs nr. 3818315 din 08.10.2021)
Publicat: 19.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, Serviciul Logistic - Patrimoniu Imobiliar - Echipa de întreţinere şi reparaţii imobile, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818356 din 11.10.2021
Publicat: 19.11.2021REZULTAT LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ
după susţinerea probei interviu, la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, Serviciul Logistică - Patrimoniu imobiliar - Echipa de întreţinere şi reparaţii imobile, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818356 din 11.10.2021
Publicat: 18.11.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popotă, prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818315 din 08.10.2021. Se modifică și se completează punctul VIII (Graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 4, din anunțul de concurs, astfel:
Publicat: 18.11.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de subofițer tehnic principal, compartimentul Încadrare-Gestiune Personal, Serviciul Resurse Umane, prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818308 din 08.10.2021. Se modifică și se completează capitolul VIII (graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 4, astfel:
Publicat: 17.11.2021Comunicat TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE la proba test scris din data de 17.11.2021
la concursul în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Logistic, compartiment Intendență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț, prin încadrare directă/rechemare în activitate
Publicat: 17.11.2021LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare
la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Mentenanță, prin încadrare directă/rechemare în activitate, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818314 din 08.10.2021
Publicat: 17.11.2021TABEL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE LA PROBA „INTERVIU” susţinut în data de 15.11.2021
în cadrul concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant
Publicat: 17.11.2021LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal, din cadrul compartimentul Încadrare-Gestiune Personal, Serviciul Resurse Umane , prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant (anunţul de concurs nr. 3818308 din 08.10.2021)
Publicat: 16.11.2021LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal, din cadrul Informare și Relații Publice, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant (anunţul de concurs nr. 3818310 din 08.10.2021)
Publicat: 16.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba interviu, pentru concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, Serviciul Logistică - Patrimoniu imobiliar - Echipa de întreţinere şi reparaţii imobile, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818356 din 11.10.2021
Publicat: 16.11.2021TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA INTERVIU susţinut în data de 15.11.2021
în cadrul concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant
Publicat: 15.11.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Intendență, prin încadrare directă/rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818313 din 08.10.2021. Se completează la punctul VII (graficul şi locul de desfăşurare al concursului), nr. crt. 8, astfel:
Publicat: 15.11.2021Îndreptare eroare materială la LISTA CANDIDAŢILOR (nr. 3819718 din 11.11.2021) care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal, din cadrul Serviciului Logistic, compartiment Intendență, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant (anunţul de concurs nr. 38138313 din 08.10.2021)
Publicat: 15.11.2021LISTA CANDIDAŢILOR
care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popotă, prin încadrare directă/rechemare în activitate, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant, conform anunţului de concurs nr. 3818315 din 08.10.2021
Publicat: 15.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat IV-I (bucătar), Serviciul Logistică - Popotă, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818357 din 11.10.2021
Publicat: 15.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la proba scrisă în cadrul concursului organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, Serviciul Logistic-Patrimoniu imobiliar-Echipa de întreţinere şi reparaţii imobile, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818356 din 11.10.2021
Publicat: 15.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la proba interviu, pentru concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (bucătar), Serviciul Logistică - Popotă, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818357 din 11.10.2021
Publicat: 12.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba scrisă în cadrul concursului organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, Serviciul Logistic-Patrimoniu imobiliar-Echipa de întreţinere şi reparaţii imobile, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818356 din 11.10.2021
Publicat: 11.11.2021LISTA CANDIDAŢILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul
organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de Subofiţer tehnic principal, din cadrul Serviciului Logistic, compartiment Intendență, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant (anunţul de concurs nr. 38138313 din 08.10.2021)
Publicat: 11.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de adjunct șef centru operațional– Centrul operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 3817906 din 27.09.2021
Publicat: 11.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba interviu la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (bucătar), Serviciul Logistică - Popotă, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818357 din 11.10.2021
Publicat: 10.11.2021TABEL NOMINAL
în cadrul concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant de adjunct şef centru operaţional, Centrul Operaţional, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor care corespund cerinţelor de ocupare a postului vacant
Publicat: 09.11.2021TABEL NOMINAL
TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba „Interviu” pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef centru operațional I – Centrul operațional, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 3817905 din 27.09.2021
Publicat: 09.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la proba practică la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (bucătar), Serviciul Logistică - Popotă, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818357 din 11.10.2021
Publicat: 09.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale la proba „Evaluarea dosarelor de recrutare” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3818034 din 01.10.2021.
Publicat: 09.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba „Interviu” pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef centru operațional I – Centrul operațional, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 3817905 din 27.09.2021
Publicat: 08.11.2021ERATĂ la Anunţul nr. 3817906 din 27.09.2021
pentru ocuparea postului vacant de adjunct şef centru operaţional, Centrul operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ
Se modifică ora de începere a probei de concurs - Interviu, stabilită prin Graficul desfăşurării concursului, la lit. E din anunțul nr. 3817906 din 27.09.2021...
Publicat: 08.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba practică la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (bucătar), Serviciul Logistică - Popotă, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818357 din 11.10.2021
Publicat: 06.11.2021TABEL NOMINAL
rezultatele finale la proba „Evaluarea dosarelor de recrutare” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef centru operațional I, Centrul Operațional, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3817905 din 27.09.2021.
Publicat: 06.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Adjunct şef centru operaţional, Centrul Operațional, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3817906 din 27.09.2021
Publicat: 06.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu I, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3818034 din 01.10.2021.
Publicat: 05.11.2021COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat IV-I (bucătar) şi îngrijitor, prin recrutare din sursă externă din rândul personalului care îndeplineşte condiţiile de participare la concurs: Următorii candidaţi, care au susţinut evaluarea psihologică în ziua de 03.11.2021, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, Piatra Neamţ, au obţinut următoarele rezultate:
Publicat: 04.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de Şef inspecție de prevenire I – Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 3817974 din 29.09.2021
Publicat: 02.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, Logistică-Patrimoniu Imobiliar- Echipa de întreţinere şi reparaţii imobile, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818356 din 11.10.2021
Publicat: 02.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (bucătar), Serviciul Logistică - Popotă, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818357 din 11.10.2021
Publicat: 02.11.2021LISTA CANDIDAŢILOR
care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef centru operațional I, Centrul Operaţional, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3817905 din 27.09.2021
Publicat: 02.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba “Interviu” pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecție de prevenire I – Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului de concurs nr. 3817974 din 29.09.2021
Publicat: 01.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef centru operațional I, Centrul Operațional, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3817905 din 27.09.2021.
Publicat: 01.11.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Adjunct şef centru operaţional, Centrul Operațional, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3817906 din 27.09.2021
Publicat: 01.11.2021COMUNICAT
În atenţia candidaţilor declarați „Admis” (după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor) la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- îngrijitor Serviciul Logistic – Patrimoniu Imobiliar - Echipa de întreținere și reparații imobile
- muncitor calificat IV-I (bucătar) Serviciul Logistic – Popotă

Evaluarea psihologică se va susţine la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, în data de 03.11.2021 ora 08.30. Candidații vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 29.10.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (bucătar), Serviciul Logistică - Popotă, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818357 din 11.10.2021
Publicat: 29.10.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, Serviciul Logistic-Patrimoniu Imobiliar- Echipa de întreţinere şi reparaţii imobile, prin recrutare din sursă externă, conform anunţului de concurs nr. 3818356 din 11.10.2021
Publicat: 29.10.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele finale la proba „Evaluarea dosarelor de recrutare” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecție de prevenire I la Inspecția de Prevenire, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3817974 din 29.09.2021
Publicat: 29.10.2021COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de conducere, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne: Următorii candidaţi, care au susţinut evaluarea psihologică în ziua de 18.10.2021, la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, Bucureşti, au fost declaraţi APT:
Publicat: 26.10.2021TABEL NOMINAL
cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef inspecție de prevenire I la Inspecția de Prevenire, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3817974 din 29.09.2021
Publicat: 22.10.2021ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată), ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 şi ale H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ale H.G.R. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare, ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile M.A.I., în baza aprobării Notei-Raport nr. 73049 din 17.06.2021 privind solicitarea aprobării inițierii procedurilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual – îngrijitor de la nivelul unităților subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă, 2 (două) posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), COR 512001 din cadrul Serviciului Logistic – Popotă, pozițiile 88 și 89 din Statul de organizare al unității.
Publicat: 12.10.2021ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată), ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 şi ale H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ale H.G.R. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătății lucrătorilor din M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare, ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile M.A.I., în baza aprobării Notei-Raport nr. 127544 din 06.08.2021 privind solicitarea aprobării inițierii procedurilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual – îngrijitor de la nivelul unităților subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă,1 (un) post de îngrijitor COR 515301, din cadrul Serviciului Logistic – Patrimoniu Imobiliar - Echipa de întreținere și reparații imobile – prevăzut la poziția 83/a din statul de organizare al unității.
Publicat: 12.10.2021
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a unui post de subofiţer tehnic principal din cadrul Informare și Relații Publice, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 12.10.2021ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a unui post de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Logistic, compartiment Intendență, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 08.10.2021ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, Ordinului ministrului de interne nr. 31/1973 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții, gestionarea bunurilor și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor în ministerul de interne, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a unui post de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Mentenanță, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 08.10.2021ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a unui post de execuție vacant de subofiţer tehnic principal din cadrul Structurii de Securitate, compartimentul Protecția Informațiilor Clasificate, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 08.10.2021ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a unui post de execuție vacant de subofiţer administrativ principal din cadrul Serviciului Logistic, compartimentul Popotă, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 08.10.2021ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi de execuție vacante de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informației,funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 08.10.2021ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a 2 (două) posturi de subofiţer secretariat principal din cadrul compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă, funcţii prevăzute cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 08.10.2021ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, strada Cuejdi nr. 34, organizează concurs în vederea ocupării a unui post de subofiţer tehnic principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, funcţie prevăzută cu gradul maxim de plutonier adjutant şef, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate , cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante.
Publicat: 08.10.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de conducere, prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Evaluarea psihologică se va susţine la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasca nr. 47, sector 2, Bucureşti, în data de 18.10.2021 ora 08.15 şi vor avea asupra lor un pix/stilou cu mină/cerneală de culoare albastră, cartea de identitate și mască de protecție.
Publicat: 07.10.2021Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de conducere vacant, de șef serviciu I, Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, poziţia 59 din statul de organizare al unității.
Publicat: 01.10.2021


ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef inspecție de prevenire I, Inspecția de Prevenire, astfel:
Publicat: 30.09.2021


ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de conducere vacant, de şef centru operaţional I, Centrul operaţional, poziţia nr. 4 din statul de organizare al unității.
Publicat: 28.09.2021ANUNŢ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de conducere vacant, de Adjunct şef centru operaţional I, Centrul Operațional, poziţia nr. 5 din statul de organizare al unităţii din statul de organizare al unității.
Publicat: 28.09.2021În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare și ale Notei-raport nr. 1.746.960 din 15.04.2021 privind aprobarea inițierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență și a structurilor aflate în coordonare, aprobată de Ministrul Afacerilor Interne,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Petrodava” al Județului Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 34, organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor încadrați în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne care corespund cerințelor postului, a unui post de conducere vacant de locțiitor comandant detașament – Detașamentul de pompieri Roman, prevăzut la poziția 291 din statul de organizare al unității.
Publicat: 17.09.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Sef gardă intervenţie-stingere — Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al judeţului Neamţ, conform anun ului nr. 3813601 din 23.04.2021.
Publicat: 07.06.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la proba "Interviu", din data de 04.06.202, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere - Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava" al judeţului Neamţ, conform anunţului nr. 3813601 din 23.04.2021.
Publicat: 07.06.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele oblinute la proba "Interviu", din data de 04.06.2021 in cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant de sef garda interventie-stingere - Detasamentul de Pompieri Piatra Neamt din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Petrodava al judetului Neamt, conform anuntului nr. 3813601 din 23.04.2021
Publicat: 04.06.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la proba “Interviu, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de Şef gardă intervenţie-stingere – Detaşamentul de Pompieri Tîrgu Neamţ din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului nr. 3813602 din 23.04.2021.
Publicat: 04.06.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de Şef gardă intervenţie-stingere – Detaşamentul de Pompieri Tîrgu Neamţ din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului nr. 3813602 din 23.04.2021.
Publicat: 04.06.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba “Interviu”, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de Şef gardă intervenţie-stingere – Detaşamentul de Pompieri Tîrgu Neamţ din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, conform anunţului nr. 3813602 din 23.04.2021.
Publicat: 03.06.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele finale la proba „Evaluarea dosarelor de recrutare” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3813601 din 23.04.2021.
Publicat: 25.05.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele finale la proba „Evaluarea dosarelor de recrutare” la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de Şef gardă intervenţie-stingere la Detașamentului de Pompieri Tîrgu Neamţ - Garda de intervenţie nr. 2 Poiana Teiului, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3813602 din 23.04.2021.
Publicat: 25.05.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de Şef gardă intervenţie-stingere la Detașamentului de Pompieri Tîrgu Neamţ - Garda de intervenţie nr. 2 Poiana Teiului, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3813602 din 23.04.2021.
Publicat: 24.05.2021TABEL NOMINAL cu rezultatele obţinute la proba Evaluarea dosarelor de recrutare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului de conducere vacant de Şef gardă intervenţie-stingere la Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunţului de concurs nr. 3813601 din 23.04.2021.
Publicat: 24.05.2021COMUNICAT
In atentia candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt, pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de Sef garda interventie-stingere la Detasamentul de Pompieri Piatra Neamt si Garda de interventie nr. 2 Poiana Teiului a Detasamentului de pompieri Tirgu Neamt, prin recrutare din sursa interna, din randul subofiterilor din unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, conform anunturilor de concurs nr. 3813601 din 23.04.2021, respectiv 3813602 din 23.04.2021.
Rezultatele evaluarii psihologice a candidatilor care au sustinut evaluarea psihologica in ziua de 10.05.2021, la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, Bucuresti:
Publicat: 14.05.2021În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere vacante, prin recrutare din sursă internă, din rândul subofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne:
Evaluarea psihologică se va susţine la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, Bucureşti, în data de 10.05.2021, începând cu ora 08.15. Candidaţii vor purta mască de protecţie, vor avea asupra lor un pix/stilou cu pastă/cerneală albastră, cartea de identitate şi legitimaţia de serviciu.
Publicat: 05.05.2021


Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs in vederea incadrarii prin recrutare din sursa interna , din randul subofiterilor din unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, in conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I., ambele cu modificarile si completarile ulterioare si ale Notei-Raport nr. 1746960 din 12.04.2021 privind aprobarea initierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta si a structurilor aflate in coordonare, postul de conducere vacant, de sef garda interventie - stingere din cadrul Detasamentul de Pompieri Piatra Neamt (1 post):
Publicat: 23.04.2021


Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34 scoate la concurs in vederea incadrarii prin recrutare din sursa interna , din randul subofiterilor din unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, in conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I., ambele cu modificarile si completarile ulterioare si ale Notei-Raport nr. 1746960 din 12.04.2021 privind aprobarea initierii demersurilor de ocupare prin concurs a posturilor vacante de conducere din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta si a structurilor aflate in coordonare, urmatoarele posturi de conducere vacante, de sef garda interventie - stingere, Detasamentul de Pompieri Tirgu Neamt: - Garda de interventie nr. 2 Poiana Teiului - 3 posturi
Publicat: 23.04.2021


TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE
la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Serviciul Pregătire pentru Intervenţie si Rezilienţa Comunităţilor, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor
(anunţul de concurs nr. 2988925 din 07.12.2020)
Publicat: 12.01.2021


TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE
la proba test scris (test grilă) din data de 10.01.2021
la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Serviciul Pregătire pentru Intervenţie si Rezilienţa Comunităţilor, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (anunţul de concurs nr. 2988925 din 07.12.2020)
Publicat: 10.01.2021
B. ADMITERE


Admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

TABEL NOMINAL
cu rezultatele obținute la evaluarea psihologică a candidaților înscrişi la concursul de admitereorganizat de Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocateInspectoratului General pentru Situații de Urgență, sesiunea 2022, conform proceselor-verbale nr. 4672357/ 14.07.2022 și nr. 4672351/ 14.07.2022 Publicat: 20.07.2022
COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Pompieri - sesiunea 2022 –
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență - sesiunea 2022, se va desfășura la sediul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, municipiul Iași, judeţul Iași, conform planificării de mai jos, după cum urmează:
Publicat: 11.07.2022
COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Pompieri - sesiunea 2022 –
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență - sesiunea 2022, se va desfășura la sediul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, municipiul Iași, judeţul Iași, conform planificării de mai jos, după cum urmează:
Publicat: 08.07.2022
ANUNŢ
privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență - sesiunea 2022 -
Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursul de admitere organizate în anul 2022 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”.
Pentru anul de învățământ 2022 – 2023, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la facultățile aparținând Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele:
a) 38 de locuri (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecției socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații pentru construcții - pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;
b) 8 locuri la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;
Repartizarea candidaților pe locurile alocate IGSU la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.
Publicat: 24.06.2022


[^Sus^]

Admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

ANUNŢ
privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne - Sesiunea iulie - august 2022
Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2021 la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI. Pentru sesiunea iulie - august 2022, locurile aprobate MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naționale sunt scoase la concurs pe instituții de învățământ/facultăți, fiind repartizate pe programe de studii, conform anexei. Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.
Publicat: 05.04.2022
Admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești - sesiunea martie-mai 2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie – mai 2022
cu rezultatele obținute la evaluarea psihologică a candidaților înscrişi la concursul de admitere organizat de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” - Boldești, sesiunea martie-mai 2022, conform proceselor-verbale nr. 1756570, 1756571, 1756572, 1756573/ 22.03.2022:
Publicat: 23.03.2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie – mai 2022
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie – mai 2022, se va desfășura la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, conform planificării de mai jos, după cum urmează:
Publicat: 19.03.2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie – mai 2022
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie – mai 2022, se va desfășura la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, conform planificării de mai jos, după cum urmează:
Publicat: 17.03.2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie – mai 2022
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie – mai 2022, se va desfășura la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, conform planificării de mai jos, după cum urmează:
Publicat: 15.03.2022

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie – mai 2022
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie – mai 2022, se va desfășura la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, conform planificării de mai jos, după cum urmează:
Publicat: 14.03.2022

ANUNŢ
privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești - sesiunea martie-mai 2022
Secțiunea I - Generalități Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești - sesiunea martie-mai 2022. Pentru anul de învățământ 2021 – 2022, locurile aprobate la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești sunt următoarele:
Publicat: 07.03.2022
TABEL NOMINAL
cu rezultatele obținute la evaluarea psihologică a candidaților înscrişi la concursul de admitere organizat de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” - Boldești, sesiunea septembrie-octombrie 2021, conform proceselor-verbale nr. 3817702, 3817703 și 3817704/ 21.09.2021:
Publicat: 21.09.2021

MODIFICARE ANUNȚ nr. 3817187 din 01.09.2021
privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești - sesiunea septembrie-octombrie 2021
Publicat: 16.09.2021

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea septembrie-octombrie 2021
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea septembrie-octombrie 2021, se va desfășura la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, conform planificării de mai jos, după cum urmează:
Publicat: 15.09.2021

COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea septembrie-octombrie 2021
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea septembrie-octombrie 2021, se va desfășura la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, conform planificării de mai jos, după cum urmează:
Publicat: 14.09.2021

ANUNT
privind recrutarea candidatilor pentru participarea la concursul de admitere organizat la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti - sesiunea septembrie-octombrie 2021
Sectiunea I - Generalitati
Prezentul anunt stabileste aspecte procedurale privind organizarea si desfasurarea recrutarii si selectiei candidatilor in vederea participarii la concursul de admitere organizat la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti - sesiunea septembrie-octombrie 2021. Pentru anul de invatamant noiembrie 2021 - august 2022, locurile aprobate la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti sunt urmatoarele:
Publicat: 01.09.2021
TABEL NOMINAL
cu rezultatele obținute la evaluarea psihologică a candidaților înscrişi la concursul de admitereorganizat de Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocateInspectoratului General pentru Situații de Urgență, sesiunea 2021, conform procesului-verbal nr. 236/ 21.07.2021
Publicat: 21.07.2021
COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Pompieri - sesiunea 2021 –
Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență - sesiunea 2021, se va desfășura la sediul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, conform planificării de mai jos, după cum urmează:
Publicat: 12.07.2021
ANUNŢ
privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2021 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență - sesiunea 2021 –
    Secțiunea I - Generalități Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursul de admitere organizate în anul 2021 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”. Pentru anul de învățământ 2021 – 2022, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la facultățile aparținând Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele: a) 38 de locuri (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecției socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații pentru construcții - pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani; b) 2 locuri la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani; Repartizarea candidaților pe locurile alocate IGSU la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.[...]
Publicat: 28.06.2021
  • [Descarca - arhiva rar] (Continut arhiva:Anunt Admitere Facultatea de Pompieri 2021 - SITE.doc, 2-Anexa-nr.-1-locuri-Academie.pdf,3-Model-Cerere-de-inscriere.pdf,4-Model-declaratie-de-confirmare-a-indeplinirii-conditiilor-si-criteriilor-de-recrutare.pdf,5-Model-adeverinta-medicala-eliberata-de-medicul-de-familie.pdf, 6-Model-consimtamant-informat.pdf, Dispozitia-II-12740-modificare-Dispozitie-cadru-II-17953 + anexa.pdf,Dispozitie nr II-12741-2021 recrutare + anexe.pdf, îndrumar întocmire Autobiografie.docx, tabel rude.xlsx )
ANUNŢ
privind recrutarea candidaților pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne - Sesiunea 2021 -
[...]
Publicat: 15.05.2021
PLANIFICAREA
candidaţilor Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” - BOLDEȘTI pentru Examinarea medicală organizată la C.M.D.T.A. Orade
[...]
Publicat: 30.03.2021
COMUNICAT
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea martie-aprilie 2021, care au depus contestație la avizul de inaptitudine în urma desfășurării evaluării psihologice
[...]
Publicat: 23.03.2021
TABEL NOMINAL

cu rezultatele obtinute la evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" - Boldesti, sesiunea martie-aprilie 2021, conform proceselor-verbale nr. 223, 224 si 227/ 08.03.2021:
[...]
Publicat: 08.03.2021
COMUNICAT
In atentia candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti, sesiunea martie-aprilie 2021

Evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti, sesiunea martie-aprilie 2021, se va desfasura la sediul Detasamentului de pompieri Piatra Neamt, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt, conform planificarii de mai jos, dupa cum urmeaza:
[...]
Publicat: 01.03.2021
COMUNICAT
In atentia candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti, sesiunea martie-aprilie 2021
Evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti, sesiunea martie-aprilie 2021, se va desfasura la sediul Detasamentului de pompieri Piatra Neamt, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt, conform planificarii de mai jos, dupa cum urmeaza: [...]
Publicat: 23.02.2021
ANUNT
organizarea concursului de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti in perioada martie-aprilie 2021
Prezentul anunt cuprinde informatii referitoare la aspectele procedurale privind recrutarea candidatilor si organizarea concursului de admitere in perioada martie-aprilie 2021 la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti.

Pentru seria de elevi aprilie 2021 - ianuarie 2022 sunt scoase la concurs un numar de 300 de locuri astfel:[...]